برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی رابطه سبک های فرزندپروری با سلامت روانی در نوجوانان شهر سیرجان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: عليمرادي حمزه*,عاقدي مروان,لطيفي رضا
 
 *دانشگاه تبريز
 
عنوان همایش: کنگره سراسري روان شناسي کودک و نوجوان
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران، دانشگاه شهید بهشتی
زمان:  1392دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

مقدمه: امروزه سلامت رواني يكي از موضوعات و مقولاتي است كه ذهن بسياري از متخصصان حوزه هاي مختلف را به خود مشغول كرده است، علت اين امر هم ارتباط و تاثير سلامت رواني بر كاركردهاي مختلف انساني است. هدف تحقيق حاضر بررسي رابطه شيوه هاي فرزندپروري و سلامت رواني نوجوانان، شهر سيرجان مي باشد.
مواد و روش ها: جامعه آماري در اين تحقيق، همه دانش آموزان دبيرستان شهرستان سيرجان است كه با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي، نمونه اي به حجم 200 نفر ( 100 نفر دختر و 100 نفر پسر) از جامعه فوق الذكر به عنوان نمونه انتخاب گرديده اند. در اين تحقيق 5 فرضيه در مورد رابطه و همبستگي شيوه هاي فرزند پروري والدين (دموكراتيك، استبدادي، آسان گيرانه) و سلامت رواني نوجوانان و نيز سوالاتي در مورد قدرت پيش بيني كنندگي شيوه هاي فرزندپروري بر مولفه سلامت رواني مطرح شد. براي جمع آوري اطلاعات از آزمون شيوه هاي فرزندپروري بامريند و آزمون سلامت عمومي GHQ-28 استفاده شده است و براي تجزيه و تحليل داده هاي حاصل از تحقيق از ضريب همبستگي پيرسون، آزمون معناداري آن و تحليل رگرسيون چند متغيري استفاده شده است.
يافته ها: نتايج تحقيق بيانگر وجود همبستگي منفي بين شيوه فرزندپروري دموكراتيك سلامت رواني و همچنين وجود همبستگي مثبت شيوه هاي فرزندپروري استبدادي و سهل گيرانه و سلامت رواني نوجوانان شهرستان سيرجان مي باشد. به عبارت ديگر نتايج تحقيق بيانگر اين است كه شيوه فرزندپروري دموكراتيك باعث افزايش سلامت رواني و شيوه هاي استبدادي و آسان گيرانه باعث كاهش سلامت رواني افراد مي شوند. همچنين نتايج تحليل رگرسيون نشان مي دهد كه 53 درصد از واريانس سلامت رواني به وسيله شيوه هاي فرزندپروري تعيين مي شود
.
نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي پژوهش آموزش مهارت هاي فرزندپروري براي والدين امري اساسي در راستاي بهبود وضعيت سلامت رواني نوجوانان است بنابراين پيشنهاد مي شود كه همه مشاوران مدارس و دانشگاه ها كه خدمات مشاوره اي خود را به قشر نوجوان ارائه مي دهند در تشخيص سبب شناسي و درمان اختلالات رواني و رفتار آنها تاثير شيوه هاي فرزندپروري را مد نظر داشته باشند، با دخالت دادن آن اثربخشي خدمات مشاوره اي خود را ارتقا دهند
.

 
کلید واژه: شيوه هاي فرزندپروري، سلامت رواني، نوجوانان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 303  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی