برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تاثیر مقابله درمانگری مادران در کاهش شدت و افزایش فاصله حملات صرعی در کودکان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: عباسي مسلم*,نقي زاده علي
 
 *گروه روانشناسي عمومي، دانشگاه سلمان فارسي کازرون
 
عنوان همایش: کنگره سراسري روان شناسي کودک و نوجوان
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران، دانشگاه شهید بهشتی
زمان:  1392دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

مقدمه: در واقع صرع از جمله شايعترين بيماريهاي عصبي مزمن در جمعيت عمومي است. و در سراسر جهان حدود 40-20 ميليون نفر مبتلا به صرع وجود دارد. هدف از اين پژوهش بررسي اثر مقابله درمانگري مادران در کاهش شدت و افزايش فاصله حملات صرعي در کودکان 2 تا 11 ساله شهر اردبيل در سال 1391 بود.
روش: جامعه آماري اين پژوهش شامل کليه کودکان با حملات صرعي در شهر اردبيل و والدينشان در سال 1391 بود که از زمان تشخيص آنها مدت 2 تا 5 سال گذشته بود (
N=100) که به بيمارستان هاي شهر اردبيل مراجعه کرده بودند. نمونه اين پژوهش شامل 40 نفر کودک صرعي شهر اردبيل بود که به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب گرديدند. براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه راهبردهاي مقابله اي اي استفاده شد. همچنين به مدت 8 جلسه مادران اين کودکان تحت روش مقابله درمانگري قرار گرفتند. براي تجزيه و تحليل داده ها از روش تحليل واريانس چند متغيري استفاده شد.
يافته ها: نتايج تحليل واريانس چند متغيري نشان داد که مقابله درمانگري مادران بر روي کاهش تنيدگي تاثير معنـاداري دارد (P<0.01). همچنين مقابله درمانگري بر روي افزايش فاصله حملات و کاهش شدت حملات همراه تاثير بسزايي دارد (P<0.01). مقابله درمانگري همراه با دارو درمانگري تاثير مثبتي بر روي افزايش فاصله حملات صرع در کودکان دارند. همچنين بين دو گروه از نظر شدت حملات تفاوت معني دار وجود دارد و مقابله درمانگري بر روي کاهش شدت حملات صرعي اثر مثبتي دارد.
بحث و نتيجه گيري: مقابله درمانگري والدين خصوصا مادران مي تواند تاثير بسزايي درکاهش شدت حملات و افزايش فاصله حملات صرعي در کودکان مبتلا داشته باشد، بنابراين سازمان ها و موسسات ذيربط بايد با به کارگيري شيوه هاي حمايتي صحيح به شکلي که ايجاد توقعات کاذب در اين خانواده ها ننمايد اين تکليف واجب را به انجام برسانند.

 
کلید واژه: مقابله درمانگري، کودکان صرعي، حملات صرعي، تنيدگي و استرس
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 67  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی