برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تحليل محيطي فوتسال استان گيلان و تدوين استراتژي هاي مطلوب

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: عائلي املشي آيت*,فلاح يخداني حميدرضا
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي يزد
 
عنوان همایش: همايش ملي دستاوردهاي نوين تربيت بدني و ورزش
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی: دانشگاه بين المللي چابهار
زمان:  1395دوره 2
 
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

هدف از اين پژوهش تحليل SWOT فوتسال استان گيلان و تدوين استراتژي هاي مطلوب بود. اين تحقيق کاربردي با روش توصيفي- تحليلي اجرا شده است. جامعه آماري پژوهش، شامل تمام صاحبنظران رشته فوتسال در استان بود و نمونه موردنظر به صورت هدفمند از مديران ادارات ورزشي و هيأت هاي فوتبال، مديران عامل باشگاه هاي فوتسال، داوران فوتسال، مربيان فوتسال، هيئت علمي تربيت بدني، بازيکنان فوتسال، پيشکسوتان فوتبال و فوتسال، معلمان ورزش مدارس، و روساي کميته هاي تخصصي هيأت فوتبال استان گيلان انتخاب و نظرخواهي شدند (N=63). ابزار پژوهش براساس مطالعه اکتشافي و بازنويسي از مباني و مطالعات مشابه توسط محقق ساخته شد که روايي محتوايي آن براساس نظر متخصصان و پايايي آن نيز با آلفاي کرونباخ (a=0.87) تاييد گرديد. از آزمون فريدمن، ماتريس ارزيابي عوامل دروني و بيروني جهت تحليل يافته ها و استراتژي هاي مناسب استفاده شد.
نتايج پژوهش نشان داد توجه کافي مديران به فوتسال بانوان، کيفيت نامطلوب سالن هاي فوتسال استان گيلان، توجه دولت به تجاري سازي و خصوصي سازي باشگاه ها، و تغيير سبک زندگي مردم به سمت عدم فعاليت بدني و زندگي ماشيني به ترتيب به عنوان مهم ترين قوت، ضعف، فرصت و تهديد شناسايي شدند. همچنين براساس نمره ماتريس عوامل دروني (2.37) و عوامل بيروني (2.56) وضعيت راهبردي فوتسال استان گيلان در منطقه
WO قرار دارد. ضمنا بر اساس تحليل SWOT، در مجموع 15 استراتژي شامل چهار استراتژي SO، چهار استراتژي ST، پنج استراتژي WO، و دو استراتژي WT براي فوتسال گيلان تدوين شد. بنابراين با توجه به نتايج ماتريس تحليل سوات لازم است که بيشتر از استراتژي محافظه کارانه جهت مديريت توسعه فوتسال استان گيلان استفاده شود.

 
کلید واژه: استراتژي، تحليل سوات، فوتسال گيلان، عوامل دروني، عوامل بيروني
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 90   pdf-file
 


moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی