برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثير تمرينات هوازي تداومي و تناوبي بر عوامل خطرزاي قلب و عروق در بيماران مبتلا به کبد چرب غير الکلي

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: مير احمد*,مهرپرور آتنا,پيروز مهدي
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مرکز
 
عنوان همایش: همايش ملي دستاوردهاي نوين تربيت بدني و ورزش
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه بين المللي چابهار
زمان:  1395دوره 2
 
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

بيماري کبد چرب غير الکلي پيامد ثانويه سندرم متابوليک و ديابت مي باشد. از انجايي که يکي موارد ابتلا به اين بيماري ديس لپيدمي متابوليک است هدف از پژوهش حاضر، تاثير تمرينات هوازي تداومي و تناوبي بر عوامل خطرزاي قلب و عروق در مردان مبتلا به کبد چرب غير الکلي مي باشد. در اين مطالعه نيمه تجربي، 27 مرد مبتلا به کبد چرب غير الکلي با ميانگين سني 35.80±7.94 سال، به طور تصادفي به سه گروه تمرين تداومي، تناوبي و کنترل تقسيم شدند. تمرين هوازي به مدت 8 هفته بر گروه هاي تمرين اعمال شد. پيش و پس از مداخله، وزن، BMI، پروفايل لپيدي، آنزيمهاي کبدي (ALT، ASTميزان چربي کبد و VO2max اندازه گيري شد. داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف- اسميرنوف، t وابسته و تحليل واريانس يک طرفه تحليل شد. اگر چه ميزان چربي و آنزيم هاي کبدي بدنبال تمرينات هوازي کاهش معني دار را نشان داد ولي در نيمرخ لپيدي مورد ارزيابي (LDL، TG، HDL، CHOL) به لحاظ آماري تغييرات معناداري مشاهده نگرديد.
نتايج نشان داد 8 هفته تمرين هوازي تداومي و تناوبي تاثيري بر عوامل خطرزاي قلبي عروقي در بيماران مبتلا به کبد چرب غيرالکلي ندارد.

 
کلید واژه: تمرين تداومي، تمرين تناوبي، عوامل خطرزاي قلب و عروق، کبد چرب غير الکلي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 139   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی