نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثر تزریق داخل بطنی مورفین در یادگیری وابسته به وضعیت لیتیوم در موش سوری

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: لحمي آرش,احمدي شمس الدين,زرين دست محمدرضا
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: ليتيوم در درمان بيماريهاي رواني مانند افسردگي دو قطبي بکار مي رود. بيماراني که با اين دارو درمان شده اند، اختلالاتي را در حافظه و يادگيري نشان مي دهند. تداخل بين ليتيوم و اوپيوئيدها نيز در مطالعاتي نشان داده شده است، ولي تداخل اثر ليتيوم و مورفين بر حافظه و يادگيري به خوبي بررسي نشده است. در مطالعه حاضر اثر تزريق داخل بطني مورفين بر يادگيري وابسته به وضعيت ليتيوم بررسي شده است.
روشها: از روش اجتنابي مهاري (مدل پايين رفتن از سکو) براي بررسي يادگيري و حافظه در موشهاي سوري نژاد
NMRI استفاده شد.
نتايج: تزريق داخل صفاقي ليتيوم
(10mg/kg) پس از آموزش باعث تخريب حافظه در روز آزمون شد که با تزريق پيش آز آزمون همان مقدار دارو برگردانده شد. اين حالت نشان دهنده يادگيري وابسته به وضعيت ليتيوم مي باشد. تزريق داخل بطني ليتيوم (4µg/mouseو2) و همچنين مورفين (6µg/mouseو3) قبل از آزمون، باعث بازگرداندن حافظه تخريب شده توسط ليتيوم (10mg/kg) تزريق شده پس از آموزش شد. تزريق پيش آز آزمون نالوكسان (1,2mg/kg, i.p) از اثرات هر دوي ليتيوم (2µg/mouse) و مورفين (3µg/mouse) در بازگرداندن حافظه جلوگيري كرد.
نتيجه گيري: نتايج نشان دهندi شباهت اثر ليتيوم و مورفين در بازگرداندن يادگيري وابسته به وضعيت ليتيوم، مي باشد، بنابراين احتمال دارد که مکانيسم ليتيوم بر اين يادگيري از طريق گيرنده هاي اوپيوئيدي ميانجيگري شود
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 92  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی