برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

رابطه شادکامی با سلامت روان دانش آموزان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: شريعتي ساناز*,فكوري ناصر,مردي نرگس
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد کرمانشاه، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، کرمانشاه
 
عنوان همایش: کنگره سراسري روان شناسي کودک و نوجوان
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران، دانشگاه شهید بهشتی
زمان:  1392دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

مقدمه: سلامت روان، نقش مهمي در تضمين پويايي و كارآمدي هر جامعه ايفا مي كند. از آنجايي كه نوجواني يكي از بحراني ترين دوره-هاي زندگي است و دانش آموزان با فشارزا هاي دوره نوجواني مواجه هستند احتمال مي رود كه مستعد مشكلات عاطفي باشند، بنابراين لازم است به مطالعه عوامل مختلفي که در سلامت روان نقش دارد پرداخت. با توجه به اين امر پژوهش حاضر با هدف تعيين رابطه سلامت روان با شادکامي دانش آموزان پسر متوسطه شهر کرمانشاه انجام گرفت.
روش: پژوهش حاضر توصيفي همبستگي است. جامعه آماري پژوهش کليه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر کرمانشاه بودکه با روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي نمونه اي به حجم 360 انتخاب شد. براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه سلامت عمومي
GHQ-28 و پرسشنامه شادکامي آکسفورد (OHI) استفاده گرديد. براي تحليل داده ها از ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون استفاده شد.
يافته ها: نتايج پژوهش نشان داد که بين شادکامي و مولفه هاي اضطراب، افسردگي و کارکرد اجتماعي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد؛ اما با علايم جسماني رابطه معناداري مشاهده نشد (نمره بيشتر نشان دهنده سلامت روان پايين تر مي باشد). همچنين نتايج تحليل رگرسيون نشان داد که شادکامي توانايي پيش بيني اضطراب را دارند.
بحث و نتيجه گيري: معمولا انسان ها به دنبال شادکامي هستند و شادماني اهميت ويژه اي در زندگي مردم دارد. با توجه به يافته هاي پژوهش مي توان گفت کساني که شادکامي بيش تري دارند از سلامت روان بهتري برخوردار هستند. بنابراين بايد در اين زمينه اقدامات موثري صورت گيرد.

 
کلید واژه: شادکامي، سلامت روان، دانش آموزان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 470  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی