برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر تمرین تناوبی با نانوذرات سلنیوم بر ظرفیت آنتی اکسیدانی بافت تومور موش مبتلا سرطان پستان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: حسن آبادي سميه*,ملانوري شمسي مهديه,صادقيان شاهي محمدرضا
 
 *دانشگاه آزاد، واحد علوم تحقيقات يزد
 
عنوان همایش: همايش ملي دستاوردهاي نوين تربيت بدني و ورزش
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه بين المللي چابهار
زمان:  1395دوره 2
 
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

با توجه به اثرات آنتي اکسيداني نانوذرات سلنيوم و تمرينات ورزشي استقامتي، هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسي همزمان تاثير تمرين تناوبي همراه با مصرف نانو ذرات سلنيوم بر ظرفيت آنتي آکسيداني تام در بافت تومور موش هاي مبتلا به سرطان پستان است. تعداد 24 سر موش بالب سي(Balb/c)  ماده (5 تا 6 هفته، ميانگين توده بدني 17 گرم) به طور تصادفي در چهار گروه شش تايي: گروه اول (سرطان- تمرين تناوبي - سلنيوم)، گروه دوم (سرطان - تمرين تناوبي - بدون سلنيوم)، گروه سوم (سرطان - بدون تمرين تناوبي - سلنيوم) و گروه چهارم (سرطان - بدون تمرين تناوبي - بدون سلنيوم) قرار گرفتند. جهت القاي سرطان از رده سلولي 4T1 و از طريق تزريق سلول استفاده شد. پروتکل تمرين تناوبي با شدت متوسط (50-75 درصد بيشينه اکسيژن مصرفي) به مدت 6 هفته اجرا گرديد و هر روز به مقدار 100 ميلي گرم در سايز 250 نانومتراز نانو ذرات سلنيوم Se NPs به موش ها به صورت خوراکي داده شد. در پايان پروتکل اجرايي موش ها براي سنجش متغيرهاي پژوهشي قرباني شدند. ميزان استرس اکسيداتيو در بافت تومور موش هاي مبتلا به سرطان پستان به روش آنزيماتيک بررسي شدند. جهت تعيين معني دار بودن تفاوت بين متغيرها از تحليل واريانس دو طرفه و آزمون تعقيبي توکي استفاده گرديد. نتايج نشان داد يک دوره تمرين تناوبي و مصرف نانو ذرات سلنيوم علي رغم کاهش معني دار در اندازه تومور گروه هاي مختلف با اين وجود تفاوت معني داري بر ظرفيت آنتي اکسيداني در بافت تومور موش هاي مبتلا به سرطان پستان مشاهده نشد. با توجه به نتايج پژوهش حاضر با وجود کاهش در حجم تومور تمرين اينتروال استقامتي نتوانسته است تغييري در ظرفيت آنتي اکسيداني تام در بافت تومور ايجاد کند. جذب مقادير کم نانوذرات سلنيوم در بافت تومور که در مطالعات گذشته به تاييد رسيده است مي تواند دليلي بر عدم تغيير شاخص آنتي اکسيداني تام در بافت تومور باشد.

 
کلید واژه: سرطان پستان، استرس اکسيداتيو، نانو ذرات سلنيوم، تمرين تناوبي، بافت تومور
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 129   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی