برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مقایسه هوش هیجانی در دانش آموزان با و بدون اختلال یادگیری و بررسی رابطه آن با پیشرفت تحصیلی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: شابيك هاله*,موسوي فروغ سادات,كياني مهناز
 
 *دانشگاه علامه طباطبايي
 
عنوان همایش: کنگره سراسري روان شناسي کودک و نوجوان
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران، دانشگاه شهید بهشتی
زمان:  1392دوره 1
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

مقدمه: با بررسي صفات شخصيتي در تعيين ميزان موفقيت افراد، نتايج مطالعات مختلف، هوش هيجاني را به عنوان يکي از اساسي ترين ويژگي هاي شخصيتي افراد معرفي نموده اند و مويد اين ديدگاه هستند که هوش هيجاني تصوير جامعي از توانايي شخص براي دستيابي به موفقيت در حيطه هاي عملکرد متفاوت ايجاد مي کند.
هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسي اين موضوع طرحواره اجرا شد که آيا ميزان کلي هوش هيجاني رابطه اي با پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان مقطع دبستان دارد؟ و آيا بين ميزان هوش هيجاني کودکان داراي اختلال يادگيري و دانش آموزان بدون اختلال تفاوت معناداري وجود دارد؟
روش: روش پژوهش حاضر از نوع همبستگي مي باشد. نمونه پژوهش به روش نمونه گيري تصادفي براي دانش آموزان بدون اختلال از دبستان دخترانه فولادي در منطقه شهريار تهران به تعداد 250 نفر و براي دانش آموزان با اختلال يادگيري از مرکز آموزشي اختلالات يادگيري شهيد درخشان منطقه شهريار انتخاب شده اند. ابزار سنجش هوش هيجاني کودک و نوجوان بار– ان (2000) و جهت اندازه گيري پيشرفت تحصيلي براي هر دانش آموز از معدل آنها استفاده شد. جهت تحليل آماري داده هاي پژوهش از آزمون هاي آمار استنباطي همچون آزمون t گروه هاي مستقل و تحليل واريانس يک راه استفاده شد.
يافته ها: يافته هاي پژوهش نشان داد که تفاوت نمرات هوش هيجاني بين کودکان با و بدون اختلال يادگيري معناداراست به طوري که هوش هيجاني کودکان بدون اختلال يادگيري بيش تر از هوش هيجاني کودکان با اختلال يادگيري مي باشد. ولي در مورد مقايسه مولفه هاي هوش هيجاني؛ يافته ها نشان داد که تفاوت معناداري بين مولفه مقابله با فشار در بين کودکان با و بدون اختلال يادگيري برخلاف مولفه هاي سازگاري، خلق کلي و مهارت هاي بين فردي هوش هيجاني وجود دارد. تنها تفاوت هوش هيجاني کودکان در سطح پيشرفت تحصيلي خيلي خوب، با کودکان در سطوح پيشرفت تحصيلي خوب و نياز به تلاش بيش تر معنادار است. از سويي ديگر تفاوت معناداري بين هوش هيجاني کودکان در سطح پيشرفت تحصيلي قابل قبول با کودکان در سطح پيشرفت تحصيلي نياز به تلاش بيش تر وجود دارد.
بحث و نتيجه گيري: با توجه به نقش تاثيرگذار مدارس بر رشد مهارت هاي اجتماعي و عاطفي دانش آموزان و اهميت فراگيري اين مهارت ها در افزايش توانمندي دانش آموزان در سازگاري موثر تر با خود و محيط و همچنين حساسيت ويژه اين دوره و تاثيرات پايدار اين دوره بر شکل گيري شخصيت دانش آموزان، ضرورت توجه و آموزش سواد هيجاني و مهارت هاي هوش هيجاني در دوره دبستان روشن مي گردد.

 
کلید واژه: هوش هيجاني، پيشرفت تحصيلي، اختلال يادگيري
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 837  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی