برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر یک دوره تمرین هوازی بر BMD سه ناحیه زنان یائسه مبتلا به استئوپنی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: جلاليان زهره*,عباس زاده هاجر
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ساري
 
عنوان همایش: همايش ملي دستاوردهاي نوين تربيت بدني و ورزش
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه بين المللي چابهار
زمان:  1395دوره 2
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

هدف تحقيق حاضر، بررسي تاثير يک دوره تمرين هوازي بر BMD سه ناحيه اي زنان يائسه مبتلا به استئوپني بود. در اين مطالعه نيمه تجربي، 20 نفر از زنان يائسه مبتلا به استئوپني (45 تا 55 سال)، که هيچ گونه فعاليت بدني منظمي نداشتند، بطور غير تصادفي به عنوان آزمودني هاي تحقيق انتخاب و بطور تصادفي به دو گروه تجربي (10 نفر) و کنترل (10 نفر) تقسيم شدند. نمونه هاي خوني قبل و بعد از دوره تمرين هوازي جمع آوري شد. تمرينات منتخب هوازي با شدت 65 تا 70% ضربان قلب نشان هر فرد، سه جلسه در هفته و به مدت 16 هفته انجام شد. از آزمون t همبسته و تحليل واريانس با اندازه گيري هاي مکرر طرح 2 (گروه) در 2 (قبل و پس از 16 هفته) براي مقايسه تغييرات درون گروهي و بين گروهي در سطح معني داري a£0.05 استفاده شد.
نتايج بين گروهي تفاوت معني داري را در تغييرات
BMD کمر گروه تمرين نسبت به گروه کنترل نشان داد. در مقايسات درون گروهي نيز گروه تمرين در شاخص هاي BMD کمر از پيش آزمون تا پس آزمون افزايش معناداري را نشان داد (p<0.05). اما گروه کنترل تغييرات معناداري نشان نداد. به نظر مي رسد فعاليت هوازي طولاني مدت با شدت متوسط براي تغيير سبک زندگي زنان يائسه مبتلا به استئوپني با هدف تقويت چگالي استخوان و جلوگيري از پوکي استخوان مفيد باشد.

 
کلید واژه: تمرين هوازي طولاني مدت، چگالي مواد معدني استخوان، استئوپني، زنان يائسه
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 80   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی