برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی ارتباط خود کارآمدی مادر در کنترل وزن با روش های خورانش، دریافت غذایی و شاخص توده بدنی کودکان 3 تا 6 سال

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: دعايي سعيد,غلامعلي زاده مريم*
 
 *دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
 
عنوان همایش: کنگره سراسري روان شناسي کودک و نوجوان
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران، دانشگاه شهید بهشتی
زمان:  1392دوره 1
 
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

مقدمه: تغذيه در دوران کودکي از اهميت فراواني برخوردار است. مطالعات اخير نشان داده اند که رفتارهاي غذايي و کارآمدي مادر در کنترل وزن با روش هاي تغذيه و رژيم غذايي کودک ارتباط دارد. هدف از اين پژوهش بررسي ارتباط بين خودکارآمدي مادر در کنترل وزن با روش هاي مورد استفاده مادر در تغذيه کودک، دريافت غذايي و شاخص توده بدني کودکان 3 تا 6 سال مي باشد.
روش: در اين مطالعه مقطعي تحليلي که در شهر رشت انجام گرفت، 165 مادر داراي کودک 3 تا 6 سال از مهدکودک هاي اين شهر به صورت تصادفي خوشه اي انتخاب و وارد مطالعه شدند. به مادران 3 پرسشنامه اطلاعات عمومي، سبک زندگي موثر بر وزن مادر و پرسشنامه جامع روش هاي تغذيه کودک (CFPQ) داده شد. جهت جمع آوري اطلاعات مورد نياز در مورد رژيم غذايي کودک نيز از پرسشنامه بسامد خوراک(FFQ)  استفاده شد. جهت آناليز آماري از 16SPSS و روش رگرسيون خطي چند طبقه اي استفاده گرديد.
يافته ها: يافته هاي اين تحقيق نشان داد که بين خودکارآمدي مادر در کنترل وزن و برخي از روش هاي مورد استفاده او در تغذيه کودک ارتباط وجود دارد. مادراني که ميزان مقاومت آنها در برابر مصرف غذا در شرايط مختلف بيشتر بود، به طور معني داري بيش از ساير مادران از روش هاي تشويق به تعادل و تنوع، کنترل محيط و مشارکت کودک در انتخاب غذا و کمتر از سايرين از روش تنطيم عواطف کودک با مواد غذايي استفاده مي کردند. همچنين دريافت دسر و ميان وعده در کودکانشان به طور معني داري کمتر از ساير کودکان بود. بين ميزان کارآمدي مادر در کنترل وزن و BMI کودک ارتباطي ديده نشد.
بحث و نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد که خودکارآمدي مادر در کنترل وزن با روش هاي خورانش و دريافت غذايي کودک ارتباط دارد. مادراني که خودکارآمدي بالاتري داشتند، از روش هاي بهتري در تغذيه کودک خود استفاده مي کردند، استفاده ابزاري از مواد غذايي در اين مادران پايينتر بود و کودکانشان دسر و ميان وعده کمتري مصرف مي کردند
.

 
کلید واژه: خودکارآمدي مادر، روش هاي خورانش، دريافت غذايي کودک
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 108  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی