برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثير سه روش تمرينات اصلاحي با رويکردهاي مختلف حرکتي بر استقامت عضلات تنه و شدت درد در زنان مبتلا به کمردرد

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: صداقتي پريسا*,صداقتي نرگس
 
 *گروه آسيب شناسي ورزشي و حرکات اصلاحي، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه گيلان
 
عنوان همایش: همايش ملي دستاوردهاي نوين تربيت بدني و ورزش
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه بين المللي چابهار
زمان:  1395دوره 2
 
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

کمردرد از شايع ترين بيماري ها در کشورهاي پيشرفته و در حال پيشرفت است که 70 تا 80 درصد بالغين در زندگي خود به آن مبتلا مي شوند. تحقيق حاضر، تاثير سه روش تمريني آب درماني، تمرينات اکستانسيوني مکنزي و فلکسيوني ويليامز بر استقامت عضلات تنه و شدت درد در زنان مبتلا به کمردرد مزمن مي پردازد. آزمودني هاي اين تحقيق کارآزمايي باليني، 68 زن با کمردرد مزمن 21 تا 27 ساله مي باشد که به طور هدفمند انتخاب و تصادفي در چهار گروه تقسيم شدند، گروه ها تمرينات منتخب آب درماني، تمرينات مکنزي، تمرينات ويليامز و کنترل بودند. آزمودني ها با تکميل رضايتنامه مورد ارزيابي پيش آزمون استقامت عضلات فلکسور و اکستنسور تنه و شدت درد قرار گرفت و گروه هاي تجربي تمرينات را دوازده هفته سه جلسه اي 45 دقيقه اي اجرا کردند. در پايان دوره تمريني ارزيابي پس آزمون متغيرها انجام گرديد. تحليل آماري داده ها با استفاده از آزمون تحليل واريانس يک طرفه و آزمون تعقيبي شفه انجام شد. يافته هاي پژوهش تاثير برنامه تمريني آب درماني، مکنزي و ويليامز بر استقامت فلکسور، اکستنسور تنه را معنادار نشان داد، ولي نسبت استقامت فلکسور به اکستنسور تنه فقط در روش تمرينات ويليامز بهبود معناداري داشت و دو برنامه آب درماني و ويليامز بر شدت درد بهبود معناداري داشت. با توجه به اثربخشي برنامه هاي تمريني آب درماني و الگوي فلکسيوني ويليامز بر شدت درد و نسبت استقامت عضلات فلکسور به اکستنسور ستون فقرات، انجام اين تمرينات به بيماران کمردرد مزمن توصيه مي شود.

 
کلید واژه: استقامت عضلات، تمرينات اصلاحي، کمردرد مزمن
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 287   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی