برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مقایسه دو روش تمرین مقاومتی (الاستیک و وزنه آزاد) بر روی قدرت و توان انفجاری ورزشکاران نوجوان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: واعظي سيدسعيد*,كيشي صادق,مرندي سيدمحمد,ميناسيان وازگن
 
 *دانشگاه اصفهان
 
عنوان همایش: همايش ملي دستاوردهاي نوين تربيت بدني و ورزش
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه بين المللي چابهار
زمان:  1395دوره 2
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

قدرت و توان عضلاني از مهمترين ويژگي هاي اثر گذاز بر عملکرد ورزشي در اکثر رشته هاي ورزشي به شمار مي رود و نقش تعيين کننده اي در موفقيت و رکورد شکني ورزشکاران دارد. در نتيجه توسعه اين فاکتورها با استفاده از تمرينات مقاومتي مناسب، بسته به ماهيت رشته ورزشي بسيار مورد توجه است از اين رو هدف از پژوهش حاضر مقايسه دو روش تمرين مقاومتي (الاستيک و وزنه آزاد) بر روي قدرت و توان انفجاري ورزشکاران نوجوان مي باشد. پژوهش حاضر از نوع نيمه تجربي و روش اجراي آن ميداني مي باشد. بدين منظور 33 نوجوان ورزشکار با ميانگين (سن 16.4±1.21 سال، قد 177.5±2.4 سانتيمتر و وزن 67.3±3.22 کيلوگرم ) به دو گروه تجربي (الاستيک 19 نفر، وزنه آزاد 17 نفر) و يک گروه کنترل (10 نفر) تقسيم شدند. هر دو گروه تجربي به مدت 12 هفته و هر هفته 2 جلسه و طبق برنامه اي مدون به تمرينات مقاومتي پرداختند و گروه کنترل تنها به تمرينات ورزشي خود پرداختند. قبل و بعد از برنامه تمرينات، پيش آزمون و پس آزمون قدرت 1RM در حرکات منتخب و توان انفجاري (پرش سارجنت) از آزمودني ها به عمل آمد. تحليل داده ها افزايش معني داري در رکورد هاي پس آزمون آزمودني ها، در مقايسه با پيش آزمون آنها را نشان دادند. نتايج تحقيق حاضر نشان داد که هر دو روش تمرينات مقاومتي باعث افزايش قدرت و توان عضلاني مي شود. نتايج اين تحقيق همچنين نشان داد که تمرينات مقاومتي وزنه آزاد بيشتر از تمرينات الاستيک باعث افزايش قدرت عضلاني خواهد شد. مقدار توان انفجاري پاها در هر دو گروه تجربي افزايش داشت که البته اين افزايش در گروه تمرين مقاومتي الاستيک معنادار بود.
بحث و نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي پژوهش حاضر مي توان ادعا کرد، براي توسعه قدرت عضلاني، تمرينات مقاومتي وزنه آزاد موثرتر از تمرينات الاستيک و براي توسعه توان انفجاري، تمرينات مقاومتي الاستيک موثر تر تمرينات مقاومتي وزنه آزاد مي باشد.

 
کلید واژه: تمرين مقاومتي الاستيک، تمرين مقاومتي وزنه آزاد، قدرت، توان انجاري
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 348   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی