برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مطالعه رابطه سرمایه فرهنگی و مشارکت ورزشی در بین کارکنان شهرداری مشهد

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: بهشتيان عابد*,رحمتي محمدمهدي,يعقوبي چوبري علي
 
 *دانشگاه گيلان
 
عنوان همایش: همايش ملي دستاوردهاي نوين تربيت بدني و ورزش
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه بين المللي چابهار
زمان:  1395دوره 2
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

ورزش به عنوان يک پديده اجتماعي از دهه 80 تاکنون در حوزه مطالعات اجتماعي و فرهنگي به بررسي ارزش هاي اجتماعي و هنجارهاي فرهنگي يک جامعه پرداخته و به صورت ارتباط متقابل و موثر در قالب يک حوزه بين رشته اي بين علوم تربيت بدني و علوم اجتماعي از زواياي مختلف و ابعاد جديد موردتوجه قرارگرفته است. اين مقاله با هدف تبيين رابطه سرمايه فرهنگي و مشارکت ورزشي و با تاکيد بر نظريات بورديو در بين کارکنان شهرداري مشهد اجرا شده است. از ميان حجم کل جامعه آماري، تعداد 200 نفر به شيوه نمونه گيري تصادفي طبقه اي با تخصيص متناسب انتخاب شده اند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بوده است که پس از بررسي روايي (متخصصان) و پايايي (آلفاي کرونباخ) به منظور بررسي روابط بين متغيرها از معادلات ساختاري استفاده شده است. آزمون کراسکال واليس مولفه هاي سرمايه فرهنگي با نحوه مشارکت ورزشي تفاوت معناداري رانشان مي دهد به طوري که نتايج آزمون هاي تعقيبي حاکي از اين است افرادي که داراي مدرک تحصيلي بالاتري هستند نسبت به ساير افراد که مدارک تحصيلي شان پايين تر است مشارکت ورزشي بيشتري دارند ميانگين مشارکت افراد با مدرک ديپلم (15 نفر) 1238000 فوق ديپلم (15 نفر) 860556 ليسانس (134 نفر) 1279432 فوق ليسانس (35 نفر) 1524405 است.
نتايج اين پژوهش نشان مي دهد بين ميزان مشارکت ورزشي کارکنان و سرمايه فرهنگي آن ها تفاوت معناداري وجود دارد، يعني افرادي که مشارکت ورزشي بالاتري دارند، نسبت به کساني که مشارکت ورزشي پايين تري دارند، سرمايه فرهنگي يالايي دارند.

 
کلید واژه: سرمايه فرهنگي، سرمايه فرهنگي نهادي، سرمايه فرهنگي تجسم يافته، سرمايه فرهنگي عينيت يافته، مشارکت ورزشي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 89   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی