برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي وضعيت خدمات اينترنتي در حوزه ورزش از ديدگاه دانشجويان تحصيلات تکميلي تربيت بدني کشور

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: كروكي علي*,شريفيان اسماعيل,قهرمان تبريزي كوروش
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي کرمان
 
عنوان همایش: همايش ملي دستاوردهاي نوين تربيت بدني و ورزش
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه بين المللي چابهار
زمان:  1395دوره 2
 
 
چکیده: 
fiogf49gjkf0d

هدف اين تحقيق بررسي وضعيت خدمات اينترنتي در حوزه ورزش از ديدگاه دانشجويان تحصيلات تکميلي تربيت بدني در ايران بود. روش اين تحقيق به لحاظ هدف، کاربردي و به لحاظ روش، پيمايشي بود. جامعه آماري اين تحقيق، دانشجويان تحصيلات تکميلي تربيت بدني نيمسال دوم تحصيلي 93-94 مشغول به تحصيل در دانشکده هاي تربيت بدني دولتي سراسر کشور بودند (N=3000) که طبق جدول مورگان 341 نفر به عنوان حجم نمونه با روش در دسترس با تحقيق حاضر همکاري نمودند. ابزار تحقيق، پرسشنامه محقق ساخته بود که روايي آن توسط پنج نفر از اساتيد مجرب مديريت ورزشي مورد بررسي و تاييد قرار گرفت و پايايي پرسشنامه بر اساس نتايج آزمون کرونباخ 0.90 به دست آمد. به منظور سنجش نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگرف اسميرنف استفاده شد که نتيجه آن نشان داد که داده هاي جمع آوري شده داراي توزيع نرمال مي باشند و از آزمون هاي T تک نمونه اي و آناليز واريانس مکرر جهت آزمون فرضيه هاي تحقيق در نرم افزار SPSS20 استفاده شد. يافته ها نشان داد که در حوزه خدمات اطلاعاتي و پژوهشي خدمات ارائه شده در اينترنت در حد متوسط و در حوزه خدمات آموزشي، خدمات ارتباطي و خدمات بازاريابي خدمات ارائه شده از متوسط به پايين مي باشد و در کل به نظر مي رسد که خدمات ارائه شده در اينترنت از ديدگاه دانشجويان تحصيلات تکميلي تربيت بدني در وضعيت مطلوبي نمي باشد.

 
کلید واژه: خدمات اينترنتي، ورزش، دانشجويان، تربيت بدني، تحصيلات تکميلي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 87   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی