برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثر سیستم کانابینوئیدی در هیپوکامپ خلفی (CA1) موشهای صحرایی نر در تعدیل اضطراب به کمک مدل رفتاری EPM

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: روح بخش علي*,حاجي زاده مقدم اكبر,اله توكلي محمد,پورشانظري علي اصغر,رضواني ابراهيم
 
 *گروه فيزيولوژي و فارماكولوژي، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

تاكنون مطالعات زيادي در زمينه شناسايي مكانيسمهاي دخيل در تعديل اضطراب انجام شده اند با اين حال هنوز نقش برخي از نوروترانسميترها از جمله كانابينوئيدها در بروز آن بخوبي مشخص نشده است. علاوه بر آن محلهايي از مغز كه در بروز اثرات كانابينوئيدها دخالت دارند نيز نامشخص مي باشند. در اين مطالعه به كمك دستگاه استروتاكس در ناحيه هيپوكامپ خلفي (CA1) موشها به صورت دوطرفه كانول گذاري شد. به گروههاي مختلف از موشها دوزهاي 1، 5/2 و 5 µg/rat از داروي WIN55212-2 (آگونيست غيرانتخابي گيرنده هاي CB1 و (CB2 و به گروههاي ديگري از رتها دوزهاي 2، 10 و 50 ng/rat از داروي AM251 (آنتاگونيست انتخابي گيرنده هاي (CB1 تزريق گرديد. به سه گروه ديگر از موشها مجددا دوزهاي 1، 5/2 و 5 µg/rat از داروي WIN55212-2 تزريق شد در حالي كه قبل از آن دوز 2 ng/rat از داروي AM251 تزربق شده بود. اضطراب در موشها به كمك مدل رفتاري Elevated Plus-maze ارزيابي گرديد. در اين روش فاكتورهاي %OAT و %OAE و فعاليت حركتي حيوان به كمك دوربين ثبت شد. نتايج نشان داد كه تزريق داروهاي WIN55212-2 و AM251 توانستند فاكتورهاي %OAT و %OAE را بترتيب كاهش و افزايش دهند بدون اينكه فعاليت حركتي حيوان تغيير معني داري داشته باشد. اين به اين معني است كه آگونيست كانابينوئيدي اثر اضطراب زا و آنتاگونيست كانابينوئيدي اثر ضداضطراب دارا بوده است. علاوه بر آن بررسي ما نشان داد كه تزريق AM251 قبل از تزريق WIN55212-2 توانست اثرات رفتاري ناشي از WIN55212-2 را برگرداند يعني اثرات اضطراب زاي سيستم كانابينوئيدي با واسطه گيرنده هاي CB1 صورت گرفته است.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 34  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی