برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثير نوگرايي مصرف کننده بر نگرش نسبت به نوآوري محصول

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: فقيه زاده فائزه,محمودي سميه
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي مديريت و كارآفريني با تاكيد بر شرايط اقتصاد مقاومتي
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  شركت زانيس آريا آريان
زمان:  1395دوره 2
 
 
چکیده: 

توليد محصولات جديد نوآور و آگاهي از ديدگاه نوگرايي مصرف کننده به عنوان عاملي موثر در عرضه و فروش موفق محصولات جديد، براي شرکت هاي توليدي داراي اهميت است. لذا انگيزه اي ايجاد شد تا پژوهشي با هدف بررسي تاثير نوگرايي مصرف کننده بر نگرش نسبت به نوآوري محصول انجام شود. اين پژوهش از نظرهدف، کاربردي است و از نظر ماهيت و روش جزء پژوهش هاي توصيفي- پيمايشي محسوب مي شود. براي اين منظورخريداران لوازم خانگي سامسونگ در شهر اصفهان به عنوان جامعه آماري در نظر گرفته شده است. نمونه گيري به شيوه نمونه گيري غيرتصادفي در دسترس انجام شده است و 205 نفر به عنوان نمونه آماري در نظر گرفته شد. ابزار گردآوري داده ها در اين پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بوده که روايي آن از طريق روايي محتوا و سازه، و پايايي آن از طريق آلفاي کرونباخ بررسي و تاييد گرديد. جهت تجزيه و تحليل داده ها و آزمون فرضيه ها از نرم افزارهاي اس پي اس اس و اموس استفاده شده است. نتايج پژوهش نشان داد که نوگرايي مصرف کننده، برنگرش نسبت به نوآوري محصول تاثير مثبت دارد و از بين ابعاد نوگرايي مصرف کننده، بعد نوگرايي احساسي بيشترين اثر را بر نگرش نسبت به نوآوري محصول را دارد.

 
کلید واژه: نوگرايي مصرف کننده، نوگرايي احساسي، نوگرايي شناختي، نگرش نسبت به نوآوري
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 102   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی