برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثرات تزریق آتروپین بداخل ناحیه تگمنتوم شکمی بر یادگیری وابسته به حالت مرفین

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: دربندي نيلوفر*,رضايوف آمنه,زرين دست محمدرضا
 
 *دانشکده زيست شناسي، پرديس علوم، دانشگاه تهران
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: بنظر مي رسد که يادگيري ناشي از مرفين توسط اثرات پاداشي آن در مسير مزوکورتيکوليمبيک ميانجيگري مي شود. در مطالعه حاضر اثرات تزريق آتروپين (آنتاگونيست گيرنده موسکاريني) بداخل ناحيه تگمنتوم شکمي بر به خاطر آوري حافظه و يادگيري وابسته به حالت مرفين در رت ها بررسي شد.
روشها: براي ارزيابي به خاطر آوري حافظه از مدل يادگيري اجتنابي غير فعال يک نوبته به روش
step-through استفاده نموديم. در اين آزمايشها از رت هاي نر بالغ نژاد ويستار با وزن 220-250 گرم استفاده کرديم. حيوانات توسط دستگاه استرئوتاکس بطور دو طرفه کانول گذاري و پس از طي يک هفته بهبودي آزمايش شدند. در هر گروه آزمايشي هشت سر حيوان قرار داشت.
نتايج: تزريق زير جلدي مرفين در دوز هاي مختلف
(5, 3, 1, 0.5 mg/kg) پس از مرحله آموزش بطور وابسته به دوز باعث کاهش يادگيري در مدل فوق و القاي فراموشي شد. تزريق مرفين (5 mg/kg بصورت زير جلدي) قبل از آزمون بدنبال تزريق مرفين پس از مرحله آموزش، يادگيري وابسته به حالت را القا کرد. تزريق آتروپين به تنهايي قبل از آزمون بداخل VTA در دوزهاي مختلف (3, 2, 1 µg/rat) اثري بر به خاطر آوري حافظه نداشت اما تزريق قبل از آزمون آتروپين (3, 2, 1 µg/rat) دقيقه قبل از تزريق مرفين (5 mg/kg) بطور وابسته به دوز باعث مهار يادگيري وابسته به حالت مرفين شد.
نتيجه گيري: نتايج نشان مي دهد که حافظه و مراحل يادگيري در حيوانات تحت تاثير مرفين قرار دارد. همچنين مرفين يادگيري وابسته به حالت ايجاد مي کند. علاوه بر آن مي توان نتيجه گرفت که گيرنده هاي کلينرژيک ناحيه تگمنتوم شکمي در ميانجي گري يادگيري وابسته به حالت مرفين دخالت دارد
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 71  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی