برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثر ایسکمی-ریپرفیوژن بر سیستم آنتی اکسیدانی و پر اکسیداسیون لیپیدی در بافت کلیه رت

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: رسوليان بهرام,وهاب آقايي حنانه,جعفري مهوش,عسگري عليرضا,خوش باطن علي
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: آسيب ناشي از ايسکمي-ريپرفيوژن (IR) کليوي يک معضل نسبتا شايع در کلينيک ميباشد. بنظر ميرسد که سيستم آنتي اکسيداني ا ندوژن نقش موثري در کاهش آسيب IR کليوي دارد.هدف از اين مطالعه بررسي اثر ايسکمي کليوي بر سيستم آنتي اکسيداني و پر اکسيداسيون ليپيدي کليه مي باشد.
روشها: حدود 20 رت نژاد ويستار
(200-280g) به 2 گروه تقسيم شده و پس از نفرکتومي کليه راست، در گروه IR شريان کليوي چپ بمدت 40 دقيقه توسط کلامپ مسدود شده ولي در گروه کنترل ايسکمي ايجاد نشد.24 ساعت پس از عمل نمونه سرم و بافت کليه برداشته شد. فعاليت کاتالاز و سوپراکسايد ديسموتاز(SOD)  وميزان گلوتاتيون (GSH) و مالوندئالدئيد(MDA)  کليوي اندازه گيري شد.
نتايج: IR کليوي باعث افزايش سطح کراتينين واوره سرم به ترتيب ] 90.59±12.93 mmol/L در برابر(p<0.01) 44.06±4.07   و 40.22±10.27mmol/L در برابر [(p<0.05) 20.08±1.8 شد. در گروه IR نسبت به گروه کنترل فعاليت کاتالاز پايين تر 33.13±2.02 unit/mg protein] در برابر  [(p<0.01) 43.78±2.38 و فعاليت SOD بالاتر 57.59±4.64 unit/mg protein] در برابر [(p<0.05) 2.48±1.85 بود. در گروه IR سطح GSH نيز کمتر شده بود24.67±2.31nmol/mg protein]  در برابر ,[(p<0.01) 37.44±3.09 اما ميزان MDA در 2 گروه تفاوت معني داري نداشت ( 20.05±0.27 nmol/mg proteinدر برابر 18.4±0.2).
نتيجه گيري: داده هاي بدست آمده از اين مطالعه نشان مي دهد که عليرغم کاهش ميزان GSH و فعاليت کاتالاز کليوي که بدنبال IR ايجاد مي شود فعاليت SOD کليوي افزايش مي يابد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 49  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی