برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تاثیر همودیالیز با محلول سرد بر روی متابولیت نیتریک اکساید و پارامترهای همودینامیک در بیماران دیابتیک

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: قاسمي اصغر,نجفي مهري سهيل*,شفيعي مرتضي,روغاني كريم
 
 *دانشگاه علوم پزشکي بقيه اله (عج)، دانشکده پرستاري
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: اين پژوهش با هدف بررسي تاثير دياليز سرد بر روي پارامترهاي هموديناميک و سطح نيتريک اکسايد سرم بيماران مبتلا به ديابت انجام شده است.
مواد و روشها: حجم نمونه متشکل از بيست بيمار مبتلا به ديابت با ميانگين
سني 5/7 ± 3/63 بود. در هر يک از بيماران يکبار با محلول سرد و يکبار نيز با محلول گرم دياليز، همودياليز انجام گرديد. صرفنظر از تفاوت درجه حرارت محلول دياليز (35 تغيير به درجه سانتي گراد)، ساير شرايط همودياليز يکسان انجام شده است. پارامتر هاي هموديناميک شامل فشار خون سيستوليک و دياستوليک و ضربان قلب هر يک ساعت اندازه گيري شد. قبل و پس از همودياليز درجه حرارت زير زباني اندازه گيري و ثبت شد. ميزان اوره و متابوليت اکسايد در سرم قبل و پس از هودياليز اندازه گيري و ثبت شد.
نتايج: بر اساس تجزيه و تحليل آماري، ميزان فشار خون سيستوليک و دياستوليک و همچنين فشار متوسط شرياني در هنگام دياليز با محلول گرم بصورت معني دار کمتر از دياليز با محلول سرد بوده است. حداکثر افت در ساعت سوم دياليز مشاهده شد. ميزان ضربان قلب در دو گروه تفاوت معني دار نداشت. ميزان متابوليت اکسايد پس از همو دياليز نسبت به قبل از آن در گروه دياليز سرد از 59 به 37 و در گروه دياليز گرم از 63 به 43 کاهش داشت که در هر دو گروه از نظر آماري معني دار بوده است (P<0.01).
بحث: دياليز سرد دوره هاي هيپوتانسيون را کاهش مي دهد و موجب پايداري پارامترهاي هموديناميک در بيماران دياليزي مي شود. بنظر مي رسد عوامل ديگري به غير از سطح سرمي نيتريک اکسايد (NOx) زمينه ساز هيپوتانسيون ناشي از همودياليز دربيماران ديابتيک ميباشد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 101  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی