نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی پاسخهای رفتاری و اثر پیش درمانی MK-801 و مورفین در مدل درد نوروپاتی SNI در موش صحرایی نر بالغ

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: حميدي غلامعلي,شاردي مناهجي هما,صفاخواه حسينعلي,سلامي محمود
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: درد نوروپاتي در نتيجه آسيب به سيستم عصبي ايجاد ميگردد. با توجه به اينكه درمانهاي دارويي کنوني براي دردهاي نوروپاتيك چندان موثر نيست و مطالعات تجربي نشان داده است که MK-801 به عنوان آنتاگونيست گيرنده هاي NMDA در كاهش اثرات ناشي از ضايعه عصب كه به دنبال آزاد شدن اسيد آمينه هاي تحريكي حادث ميشود نقش مهمي دارد. در اين مطالعه برخي ويژگيهاي رفتاري و نيز اثرات پيش درماني MK-801 و مورفين در مدل درد نوروپاتي (Spared nerve injury) SNI مورد بررسي قرار گرفته است.
مواد و روش ها: اين تحقيق به روش تجربي بر روي 6 گروه 8 تايي از موشهاي صحرايي نر بالغ نژاد
Dawley Sprague در محدوده وزني 230 تا 280 گرم استفاده گرديد. در 4 گروه دريافت كننده دارو، يك گروه تجويز مورفين 30 ,8 mg/kg) دقيقه قبل از عمل جراحي) و در گروه ديگر 20 ,0.3 mg/kg) MK-801 دقيقه قبل از عمل جراحي و دوز تكميلي به همين ميزان 6 ساعت بعد از عمل جراحي) و در گروه سوم تجويز توام اين دو دارو با همان دوز و فاصله زماني و در گروه چهارم به عنوان شاهد تجويز سالين انجام گرديد. بعد عمل جراحي به روش  SNIانجام شد، بدين ترتيب که دو شاخه (tibia, Common proneal) از سه شاخه عصب گره محکم زده شد سپس حدود 2 ميليمتر بعد از گره به طرف ديستال دو شاخه عصب قطع شده و فقط شاخه سورال باقي ماند. پاسخ رفتاري حيوانات بوسيله تستهاي آلودينياي حرارتي و مكانيكي و هايپرآلژزياي حرارتي و مكانيكي طي روزهاي صفر، 21، 14، 7، 3 و 28 پس از جراحي مورد بررسي قرار گرفت. آناليز آماري ANOVA تكراري جهت مقايسه نتايج حاصل از تستهاي رفتاري استفاده شد.
يافته ها: پاسخهاي رفتاري حيوانات گروه
SNI در مقابل گروه شاهد نسبت به تحريکات مكانيكي و حرارتي غير دردناک و آسيب رسان افزايش معني داري داشت كه اين بترتيب نشان دهنده آلودينياي و هايپرآلژزيا مي باشد. تجويز توام مورفين و MK-801 در مقايسه با گروه سالين، آلودينيا و هايپرآلژزيا را كاهش (بهبود) داد، كه اين يافته در تست آلودينياي حرارتي طي روز 14 از لحاظ آماري معني دار بود (p<0.05).
نتيجه گيري: حيوانات در مدل
SNI حساسيت شديدي به محركهاي حرارتي و مكانيكي غير دردناك و دردناك نشان دادند. ارزيابي حساسيت پاسخهاي رفتاري به تجويز توام مورفين و MK-801 مشخص نمود كه تجويز آنها يك اثر كاهشي روي دردهاي نوروپاتيک ايجاد مينمايد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 52  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی