نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

آثار فیزیولوژیک اکستازی در سطح مولکولی: نقش سیناپتوزوم

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: حسيني سيدمهران*
 
 *گروه فيزيولوژي فارماكولوژي، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي گلستان
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: مهمترين اثرات رواني اكستازي و ساير مشتقات آمفتاميني سرخوشي، بي خيالي، كاهش اضطراب و احساس صميميت و همراهي با ديگران است. افزايش شديد درجه حرارت و فشار خون، نارسايي ارگان هاي حياتي و اختلال عملكرد مغز از مهمترين عوارض اين تركيبات هستند. اين مواد بويژه از طريق افزايش رهايش غير وزيكولي، موجب تغيير غلظت سيناپسي ميانجي هاي عصبي آميني و سروتونيني مي شوند. استفاده از سيناپتوزوم در شناسايي اين پديده با توجه به ويژگي هاي آن حايز اهميت است.
هدف: معرفي يك مدل آزمايشگاهي كارآمد جهت بررسي مكانيزم عمل اكستازي در رهايش غير وزيكولي ميانجي هاي عصبي.
روش: بخش توصيفي اين تحقيق به روش بازنگري منظم منابع و يافته هاي تجربي بر اساس نتايج ارزيابي رهايش تحريك شده و پايه ميانجي از سيناپتوزومها مخچه موش گردآوري شد.
يافته ها: با سوپرفيوژن سيناپتوزوم رهايش وزيكولي و از طريق پروتئين هاي ناقل به تفكيك بررسي شدند. نقش پروتئين هاي غشاي پيش سيناپسي (ناقلين، كانال هاي يوني و گيرنده هاي شيميايي) در نمونه محفوظ مي ماند. اكستازي قادر است به پروتئين هاي پيش سيناپسي ناقل منوآمين ها، بويژه ناقلين سروتونين
(SERT) متصل و موجب رهايش غير وزيكولي شود. كاهش تعداد SERT در غشاي پيش سيناپسي، كاهش تعداد سيناپس هاي سروتينرژيك مركزي، تخليه ميانجي از وزيكول هاي سيناپسي به سيتوزول، القاي تيروزين هيدروكسي لاز، مهار منوآمين اكسيداز، اثر بر PH وزيكول سيناپسي، تغيير نفوذپذيري غشا به ميانجي، كاهش گراديان پروتون و عدم توانايي تغليظ ميانجي در وزيكول ها از ديگر مكانيزم هاي ايجاد عوارض اكستاري هستند.
نتيجه گيري: سيناپتوزوم به عنوان سيناپس شيميايي ايزوله جهت بررسي سميت عصبي اكستازي واجد خواص منحصر به فردي است
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 84  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی