مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثير سيكلوسپورين آ بر ظرفيت آنتي اكسيداني بافت كليه در موش صحرايي

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: غزنوي رعنا,زحمتكش مريم,كدخدايي مهري
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی: انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
 
چکیده: 

مقدمه: سيكوسپورين آ ميزان بقاي طولاني مدت بيماران پس از پيوند كليه را افزايش ميدهد. اگرچه مصرف اين دارو همراه با برخي عوارض جانبي ميباشد كه در اين ميان سميت كليوي مهمترين مورد به شمار مي رود. مطالعات جديد احتمال افزايش استرس اكسيداتيو را به عنوان دليل اين سميت پيشنهاد ميكنند. از اين رو، مطالعه حاضر جهت بررسي وضعيت آنتي اكسيداني بافت كليه پس از تجويز سيكلوسپورين آ انجام شده است.
روشها: موشهاي صحرايي نر بطور اتفاقي در دو گروه مورد بررسي قرار گرفتند: به يك گروه سيكوسپورين آ (تزريق داخل صفاقي، روزي 25 ميلي گرم بر كليوگرم به مدت دو هفته) تجويز شد. گروه ديگر كه شامل حيوانات كنترل بود هيچ دارويي دريافت نكرد. پس از دو هفته كليه هاي حيوانات خارج گرديد و يك نمونه 50 ميلي گرمي از بافت كليه در بافر فسفات سرد هموژن شد. ظرفيت كل آنتي اكسيداني
(FRAP) در هموژن بافتي اندازه گيري گرديد.
نتايج: پس از دو هفته تجويز سيكوسپورين آ
FRAP در بافت كليه بطور معني داري كاهش پيدا كرد (P<0.05).
نتيجه گيري: اطلاعات به دست آمده از مطالعه حاضر نشان مي دهد كه احتمالا ظرفيت آنتي اكسيداني بافت كليه در اثر تجويز سيكلوسپورين آ پايين مي آيد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 98  
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی