برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مطالعه اثرات سداتیو کتامین و آلپرازولام خوراکی در گربه

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: حبيبي اصل بهلول*,عيسي بيگلو ايلياد,قاسم بگلو مرتضي
 
 *گروه فارماكولوژي، دانشكده داروسازي، دانشگاه علوم پزشكي تبريز، تبريز، ايران
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: كتامين هوشبر تزريقي مناسبي در انسان و حيوان استكه جذب گوارشي كمي دارد و در تجويز خوراكي، فراهميزيستي آن در انسان (%20±7) ميباشد. اين دارو، عوارض نامطلوبي مانند افزايش فشار خون، آزاد سازي هيستامين، توهمزايي و ترشح بيش از حد بزاق (خصوصا در تجويز به صورت خوراكي) دارد. آلپرازولام، بنزوديازپين متوسط الاثري است كه ميتواند از سد خوني- مغزي عبور كرده باعث تضعيف سيستم عصبي شود و در نتيجه به نظر ميرسد مصرف توام آن به همراه كتامين، موجب تقويت اثر كتامين خواهد شد. بنابراين هدف از مطالعه حاضر مقايسه آثار تضعيف CNS ناشي از تجويز فرم مائي كتامين و آلپرازولام به صورت منفرد و توام باهم بود.
روشها: در اين مطالعه تعداد 10 قلاده گربه ولگرد نر و بالغ انتخاب شدند و دوزهاي مختلفي از كتامين
(20, 40, 80 mg/kg) و آلپرازولام (5, 10, 15 mg/cat) و نيز تركيبشان به صورت مخلوط با شير يا گوشت و يا اسپري مستقيم در دهان تجويز شد و آثار تضعيف CNS ناشي از رژيمهاي فوق براساس 5 مقياس در حيوانات ثبت گرديد.
نتايج: همه حيوانات از پذيرش هر دو دارو به صورت مخلوط با شير و گوشت امتناع نمودند. بنابراين براي تجويز آنها به صورت خوراكي، از روش اسپري دهاني استفاده شد. آلپرازولام و كتامين به صورت وابسته به دوز موجب تضعيف
CNS گرديدند. در تجويز توام آلپرازولام با كتامين، عمق و طول مدت تضعيف CNS در مقايسه با تجويز انفرادي كتامين افزايش يافت.
نتيجه گيري: از نتايج حاصله چنين استنباط ميگردد كه تجويز كتامين و آلپرازولام در مخلوط با شير و گوشت روش دارورساني مناسبي نميباشد اما درصورت تجويز آنها به صورت اسپري دهاني، ميتوان سديشن به مراتب قويتري در گربه ايجاد نمود
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 238  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی