برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر پیشگیرانه عصاره تام و فراکسیون اتیل استات سیاه دانه بر سنگ کلیه در رت

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: عامل ذبيحي نرگس*,خواجوي راد ابوالفضل,حاج زاده موسي الرضا,منور ناهيد,رخشنده حسن,آيت الهي حسين,محمديان روشن نعما
 
 *دانشکده پزشکي مشهد
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: سنگ کليه از بيماريهاي شايع و رو به افزايش در جنس مذکر و مونث بوده که درمان موثري ندارد. در طب گياهي به اثر درماني سياه دانه بر سنگ کليه اشاره شده، در اين بررسي اثر عصاره تام و فراکسيون اتيل استات سياه دانه بر سنگ اگزالات کلسيم در کليه رت مطالعه شده است.
روش: 40 رت نر نژاد ويستار تصادفي به 5 گروه 8 تايي تقسيم و بمدت 28 روز مورد بررسي قرار گرفتند. گروه ها شامل کنترل سالم، کنترل منفي (مصرف اتيلن گليکول 1% ب
مدت 28 روز) و گروه هاي پيشگيري با عصاره تام، فراکسيون اتيل استات، باقيمانده فاز اتيل استات بودند. عصاره 50% الکلي-آبي سياه دانه به روش خيساندن تهيه و سپس فراکسيون اتيل استات در دکانتور استخراج و باقيمانده بعنوان باقيمانده اتيل استات جدا شد. گروه هاي پيشگيري در مدت 28 روز علاوه بر اتيلن گليکول 1% عصاره (250mg/kgBW) يا فراکسيونها (معادل 250 mg/kgBW عصاره) را دريافت کردند. کلسيم و منيزيم خون در روزهاي صفر و 28 و کلسيم، سيترات و اگزالات ادرار در روزهاي صفر، 14 و 28 اندازه گيري شد. در پايان بررسي پاتولوژي کليه ها از نظر بلور اگزالات کلسيم انجام شد.
نتايج: در گروه کنترل منفي تجمع بلور در مقايسه با کنترل سالم افزايش
معني دار (P<0.001) و تجمع بلورها در گروه عصاره تام (P<0.05) و باقيمانده فراکسيون اتيل استات (P<0.001) در مقايسه با کنترل منفي کاهش معني دار داشته ولي گروه اتيل استات تفاوتي نداشت.
نتيجه گيري: اين بررسي بيانگر اثرات مفيد عصاره تام و باقيمانده فاز اتيل استات در پيشگيري از سنگ کليه در رت مي باشد
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 183  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی