برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر اولانزاپين بر کسب و بيان حساسيت حرکتي ناشي از مورفين در موشهاي آزمايشگاهي كوچك ماده

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: حافظ اميني پريوش*,صحرايي هدايت,خاك پورطالقاني بهروز
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد رشت، دانشكده كشاورزي، گروه علوم دامي
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
 
چکیده: 

مقدمه: شيوع اعتياد به اوپيوئيدها در كشور ما نسبتا بالا مي باشد. اين مشكل به دليل ناشناخته بودن مكانيسمهاي بيولوژيك اعتياد تاكنون حل نشده است. در اين تحقيق اثر دوزهاي مختلف اولانزاپين به عنوان يك آنتاگونيست گيرنده هاي دوپاميني بر كسب و بيان حساسيت حرکتي ناشي از مورفين درموشهاي کوچک آزمايشگاهي ماده نژاد N-MARI در محدوده وزني 30-20 گرم بررسي شد.
روش كار: حيوانات ابتدا با استفاده از مورفين
5 mg/kg)، يكبار در روز براي سه روز و سپس 5 روز استراحت) نسبت به آن حساسيت پيدا ميكردند و سپس اولانزاپين در روز تست و 20 دقيقه قبل از شروع آزمايش و يا 20 دقيقه قبل از تزريق مورفين در روزهاي القاي حساسيت به آنها تزريق ميشد. در يك آزمايش مقدماتي، دوزهاي مختلف مورفين و اولانزاپين به حيوانات تزريق شد تا اثر اين داروها بر القاي فعاليت حركتي مشخص شود.
نتايج: آزمايشها نشان داد كه تجويز مورفين
10 mg/kg) و 20) باعث افزايش حرکات حيوانات گرديد. تجويز اولانزاپين 2.5, 1mg/kg) و 5) نسبت به گروه سالين باعث كاهش فعاليت حركتي حيوانات گرديد. تجويز مورفين 5 mg/kg)، يكبار در روز) به حيوانات در سه روز متوالي و سپس پنج روز استراحت سبب القاي حساسيت به مورفين در اين حيوانات شد به نحوي كه تجويز دوز بياثر مورفين (5 mg/kg) در اين حيوانات سبب القاي پاسخ شديد حركتي شد. همچنين، تجويز اولانزاپين 1 mg/kg) و 5/2) قبل از تجويز مورفين (5 mg/kg) در روزهاي القاي حساسيت، سبب كاهش معني دار کسب حساسيت حركتي به مورفين به صورت وابسته به دوز گرديد. تجويز اولانزاپين 2.5, 1mg/kg) و 5) در روز تست نيز بيان حساسيت به مورفين را بصورت غير وابسته به دوز کاهش داد.
نتيجه گيري: از اين آزمايشها استنباط ميشود كه اولانزاپين در حاليكه خود باعث كاهش فعاليت حركتي حيوانات ميشود، ميتواند كسب و بيان حساسيت رفتاري به مورفين را در موشهاي آزمايشگاهي کوچک ماده نيز کاهش دهد
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 73  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی