برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر تجویز دهانی رتینوئیک اسید بر آستانه درد حاد و درد مزمن به روش Tail- Immersion – test و آزمون فرمالین

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: حاجي علي زاده زهرا*,آفرينش خاكي محمدرضا,شيباني وحيد,بادينلو مرضيه,شمسي زاده زرندي علي
 
 *مركز تحقيقات علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشكي كرمان
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: امروزه مشخص شده ويتامين A و متابوليتهاي آن در تعديل پاسخ هاي ناشي از التهاب نقش دارد. در اين کار پژوهشي اثر تجويز دهاني رتينوئيک اسيد بر آستانه درد در موشهاي صحرايي نر مطالعه و بررسي شد.
مواد و روشها: در اين تحقيق از 35 سر موش صحرايي نژاد
NMRI استفاده شد. به منظور اندازه گيري آستانه درد موشها به دو روش آزمون Tail-Immersion و آزمون فرمالين در 5 گروه 7 تايي مورد مطالعه قرار گرفتند. در گروه آزمايش (گروه 3-1 ) تجويز دهاني رتينوئيک اسيد با مقادير (40000, 80000, 120000 IU,KG) به مدت 14 روز متوالي با حجم 0.1 ml/kg B.W بوسيله گاوژ صورت گرفت. در گروه چهارم (شاهد) هم حجم رتينوئيک اسيد، موشها آب مقطر دريافت کردند و در گروه کنترل هيچگونه تجويزي صورت نگرفت. در آزمون Tail-Immersion، 30 دقيقه پس از تجويز آخرين دوز دارو هر حيوان فقط يکبار تحت آزمايش رفتاري قرار گرفت. در آزمون فرمالين دوره پاسخگويي به درد در دو فاز متفاوت پس از تزريق فرمالين (5 دقيقه اول به عنوان درد حاد و 45-5 دقيقه به عنوان درد مزمن) مورد ارزيابي قرار گرفت.
نتايج: آناليز آماري نشان داد که تجويز دهاني رتينوئيک اسيد در مقادير
(40000, 80000 IU/KG) آستانه درد ايجاد شده به روش Tail- Immersion – test را در موشهاي گروه آزمايش کاهش مي دهد(p<0.05). همچنين تجويز اين ويتامين با دوز 80000 IU/KG آستانه درد را درمرحله حاد آزمون فرمالين نسبت به گروه شاهد کاهش مي دهد.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد تجويز دهاني رتينوئيک اسيد آستانه درد حاد را در موشها کاهش مي دهد
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 60  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی