برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

رفتارهاي مرتبط با اضطراب گيرنده GABAA در ناحيه قاعده اي- جانبي آميگدال در مدل ماز صليبي بالاتر از زمينه: برهم کنش عملکردي با هيستامين

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: حاجي زاده مقدم اكبر*,روح بخش علي,رستمي پروين,حيدري درويشاني احمد
 
 *گروه زيست شناسي، دانشكده علوم پايه، دانشگاه مازندران، بابلسر
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
 
چکیده: 

مقدمه: ترس و اضطراب پاسخي سايکولوژيکي به تهديدي حاد است که مجموعه اي از واکنش هاي رفتاري، اندوکريني و اتونوميکي را در بر مي گيرد. کمپلکس آميگدال نقش مهمي در کنترل اين پاسخ ها اعمال مي کند و مکانيسم هاي گابائرژيگ شايد مهمترين نقش را در آن دارند. در مطالعه حاضر، برهم کنش سيستم هاي گابائرژيک و هيستامينرژيک هسته آميگدال جانبي روي رفتارهاي مرتبط با اضطراب در مدل ماز صليبي بالاتر از زمينه ارزيابي شدند.
روشها: رتها بعد از بيهوش شدن، با دستگاه استرئوتاکس بصورت يکطرفه در ناحيه
BLA مطابق با اطلس واتسون و پاکسينوس جراحي شدند. بعد از دوره بهبودي، تزريق به کمک سرنگ هاميلتون به مدت 60 ثانيه به حجم 1 L انجام مي گرفت و 5 دقيقه بعد از تزريق، رفتارهاي مر تبط با اضطراب در مدل Elevated Plus-Maze تست شدند.
نتايج: نتايج اين تحقيق نشان داد که تزريق بيکوکولين و هيستامين به تنهايي، زمان سپري شده در بازوي باز و دفعات ورود حيوان ها را به بازوي باز كاهش مي دهد كه نشاندهنده افزايش رفتارهاي شبه اضطرابي است در حاليکه، تزريق موسيمول و پيريلامين باعث کاهش رفتارهاي مرتبط با اضطراب گرديد. در ادامه تزريق دوزهاي بي اثر پيريلامين رفتارهاي ضد اضطرابي موسيمول را تقويت و رفتارهاي شبه اضطراب القا شده با بيکوکولين را مهار نمود.
نتيجه گيري: نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که احتمالا گيرندههاي هيستاميني هسته قاعده اي- جانبي آميگدال در تعديل رفتارهاي مرتبط با اضطراب القاشده با سيستم گابائرژيک، مشارکت مي کنند
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 66  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی