برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تغییرات شاخص های استرس اکسیداتیو در دریافت کنندگان پیوند کلیه از دهنده های زنده

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: زحمتكش مريم*,كدخدايي مهري,مهدوي مزده ميترا,غزنوي رعنا,همتي محمد,سيفي بهجت,حسني كيوان
 
 *گروه فيزيولوژي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي تهران
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: در بيماران مبتلا به نارسايي مزمن کليه افزايش استرس اکسيداتيو وجود دارد و اثرات پيوند كليه در اين شرايط به درستي مشخص نميباشد. در اين مطالعه بر آن شديم تا شدت استرس اکسيداتيو را در دريافت كنندگان پيوند كليه از دهنده هاي زنده مورد بررسي قرار دهيم.
روشها: 19 (9 زن) بيمار (9/11 ± 05/41 سال) كه از دهنده هاي زنده كليه دريافت كننده بودند، مورد بررسي قرار گرفتند. تمام بيماران سيكلوسپورين دريافت ميكردند و عملكرد گرافت آنها با ميانگين كراتينين حدود 33/0 ± 41/1 طبيعي بود. معيار هاي خروج، ديابت، دهيدراتاسيون، عوارض عفوني، پيوند چند ارگان، سابقه قبلي پيوند كليه و درمان با آنتي اكسيدانها بود. قبل از پيوند، روز دوم، هفتم و دوازدهم بعد از پيوند نمونه خون گرفته
 شد و شاخصهاي FRAP (Ferric reducing ability of plasma)، SOD (Superoxide dismutase)، MDA (Malonaldehyde)، GSH (Glutathione) و ويتامين E اندازه گيري شد. افراد گروه كنترل 20 نفر غيرسيگاري بودند كه از لحاظ سن و جنس با بيماران تطبيق داده شدند.
يافته ها: ميزان
 1.37 ± 0.2 µmol/l; p<0.05) FRAP در برابر 22/0 ± 86/0)،  84.75 ± 2.76 mg/dl) GSHدر برابر 55/4 ± 75/84) و ويتامين 39.4±2.9 µmol/l; p<0.05) E در برابر 9/2 ± 6/27) دو روز بعد از پيوند، نسبت به قبل از آن کاهش معني داري را نشان داد اما ميزان تغييرات SOD و MDA معني دار نبود. در حاليكه ميزان GSH و ويتامين E بعد از يك هفته، ديگر تفاوت معني داري با مقادير مربوط به قبل از پيوند نداشت اما ميزان FRAP در روزهاي دوم، هفتم (143/0 ± 84/0) و دوازدهم (23/0 ± 87/0) كاهش معني داري نسبت به مقادير قبل از پيوند نشان داد.
نتيجه گيري و توصيه ها: يافته ها نشان ميدهد که پيوند كليه سبب افزايش استرس اکسيداتيو ميشود اما بعد از يك هفته فروكش ميكند. بنابراين تقويت دفاع آنتي اکسيداني بعنوان يک راهکار بايد در زمان مناسب در نظر گرفته شود
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 113  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی