برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي اثر سافرانال بر روي تشنجات ناشي از پنتيلن تترازول در رت: نقش سيستم هاي گابارژيك و اوپيوئيدي

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: صادق نيا حميدرضا,حسين زاده حسين
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
 
چکیده: 

هدف از مطالعه مذكور ارزيابي اثر سافرانال، ماده موثره موجود در در كلاله هاي گياه زعفران (Crocus sativus L.)، بر روي تشنجات ناشي از پنيلن تترازول (PTZ) مي باشد. تزريق داخل بطني (ICV) سافرانال (84/4، 68/9، 2/24 ميكرو مول) بر روي فازهاي تونيك و كلونيك و همچنين مرگ و مير تشنجات ناشي از 90 mg/kg) PTZ، داخل صفاقي) تاثيري نداشت. اما تزريق داخل صفاقي سافرانال 72.75 mg/kg)، 145.5 mg/kg و (291 mg/kg، به صورت وابسته به دوز ميزان بروز تشنجات كلونيك (Minimal clonic seizure, MCS) (سافرانال (p<0.01, 145.5 mg/kg و تونيك- كلونيك ژنراليزه (Generalized tonic-clonic seizure, GTCS) (سافرانال (p<0.001, 145.5 mg/kg را متعاقب تجويز سافرانال كاهش داد. سافرانال همچنين زمان نهفته براي بروز MCS و GTCS را به صورت معني داري افزايش داد. درصد محافظت در برابر GTCS به ترتيب براي دوزهاي مذكور 30%، 100% و 100% و درصد محافظت در برابر مرگ و مير متعاقب تجويز PTZ، به ترتيب براي دوزهاي مذكور 40%، 100% و 100% بود. تجويز فلومازنيل (ICV, 5nmol) و نالوكسان ICV, 5.5nmol) و 2 mg/kg، داخل صفاقي) 15 دقيقه قبل از سافرانال 145.5 mg/kg)، داخل صفاقي) به صورت معني داري اثر محافظتي سافرانال بر روي MCS را كاهش داد. فلومازنيل همچنين به صورت معني داري اثر محافظتي سافرانال را بر روي ميزان بروز و زمان نهفته GTCS را مهار كرد. اما نالوكسان نتوانست اثر محافظتي سافرانال را بر روي GTCS از بين ببرد 5.5 nmol)، ICV و 2 mg/kg، داخل صفاقي). نتايج اين مطالعه نشان داد كه سافرانال داراي اثر ضد تشنجي در مدل PTZ بوده و احتمالا كمپلكس رسپتوري گابا-بنزوديازپين (GABAA-benzodiazepine) در اين اثر محافظتي دخيل مي باشد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 65  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی