برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثر اسید اسکورپیک بر کلیه خرگوش های نر قرار گرفته در معرض سرب

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: دشتي غلامرضا,گل محمدي رحيم
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: كليه ها اعضاي اصلي در دفع مواد سمي از بدن محسوب مي شوند. پيشرفت تكنولوژي و استفاده از وسايل صنعتي و نقليه افزايش سرب در هوا، آب و خاك را بدنبال داشته است. افزايش ورود سرب به بدن مي تواند مسموميت هاي ناشي از سرب را بدنبال داشته باشد كه اختلالت عصبي و كليوي از جمله آنها مي باشند. با توجه به اينكه اسيد اسكوربيك مي تواند راديكالهاي آزاد را تا حدودي بي اثر كند. آيا اسيد اسكوربيك مي تواند از اثرات سمي سرب بر روي كليه ها بكاهد. هدف ما از اين مطالعه بررسي ماكروسكوپيك و ميكروسكوپيك اثرات اسيد اسكوربيك بر كليه خرگوش هاي نر قرار گرفته در معرض سرب مي باشد.
روش بررسي: در اين مطالعه چهل 40 خرگوش نر سفيد بصورت تصادفي به چهار گروه ده تايي تقسيم شدند وتحت رژيم مخصوص به خود قرار گرفتند. پس از چهل روز بعد از بيهوشي كليه خرگوش ها از حفره شكم خارج شدند. بعد از اندازه گيري ابعاد كليه ها و وزن آنها
عمل Processing بافتي انجام و مقاطع سريال از كليه ها تهيه و با هماتوكسيلين و ائوزين رنگ آميزين شدند و با ميكروسكوپ نوري مطالعه شدند. دادها با آناليز واريانس و تي تست تجزيه تحليل شدند.
يافته ها: ميانگين وزن خرگوش ها بعد از دريافت رژيم غذايي در سه گروه الف بود، معني دار بود(P<0/05 ) 
ولي در گروه كه سرب دريافت مي كردند معني دار نبود (P>0/05). تفاوت تغييرات وزن و ابعاد كليه در 3 گروه كنترل با مقايسه گروه شاهد اختلاف معني دار نبود (P>0/05). ضايعات لوله در هم پيچيده نزديك در خرگوش هاي كه رژبم سرب دريافت مي گردند مشاهده شد ولي در سه گروه ديگر مشاهده نشد.
بحث و نتيجه گيري: پيشرفت تكنولوژي و شهرنشيني آلودگي ناشي از سرب را موجب شده است. سرب مهمترين عنصر در صنعت مي باشد اما براي بدن هيچ استفاده اي ندارد. آلودگي هاي ناشي از فلزات سنگين همچون سرب روبه افزوني مي باشد. ضايعات لوله ر هم پيچيده نزديك در خرگوش هاي كه رژبم غذايي سرب در يافت مي گردند مشاهده شد كه مي تواند تاييدي بر اين باشد كه سرب مي تواند ضايعات پاتولوژي لوله اي ايجاد كند. همچنين
Loghman در مطالعات خود ضايعات لوله در هم پيچيده نزديك را ناشي از سرب گزارش كرده است. با توجه به اينكه اسيد اسكورپيك توانسته از اثرات سرب بر روي بافت كليه ها بكاهد تجويز و يتامين C را در افرادي كه در معرض خطر سرب مي باشند پيشنهاد مي كنيم.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 212  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی