برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

نقش کارکردی روش تدریس ایفای نقش بر انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی (مطالعه موردی: دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: انصاري نژاد خالقداد,ميرگل احمد,جام شير عبدالحميد,جمشيدنيا هاجر
 
 
 
عنوان همایش: همايش بين المللي شرق شناسي، فردوسي و فرهنگ و ادب پارسي
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز دولتي و عمومي
حامی:  دانشگاه دولتي ايروان ارمنستان با موسسه سفيران فرهنگي مبين
زمان:  1395دوره 1
 
چکیده: 

پيشرفت تحصيلي و بهبود روش هاي تدريس در نظام جاري آموزش و پرورش يکي از موضوعات مهم و اساسي در دستور کار برنامه ريزان حوزه آموزش و پرورش مي باشد. کيفيت زندگي در مدرسه، انگيزه پيشرفت و پيشرفت تحصيلي از جمله زمينه هاي پژوهش حاضر هستند که در اين تحقيق درصدد آن هستيم تا تاثير شيوه تدريس ايفاي نقش را بر اين سه متغيير بسنجيم. اين مطالعه شبه آزمايشي با طرح پيش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بر روي 50 نفر از دانش آموزان پسر پايه ششم ابتدايي مدارس عادي شهرستان خاش که به شيوه نمونه گيري خوشه اي انتخاب شدند انجام شد. دانش آموزان به طور تصادفي در دو گروه آزمايش و کنترل (هر گروه 25 نفر) قرار گرفتند. ابزار پژوهش پرسشنامه کيفيت زندگي در مدارس، انگيزش پيشرفت و آزمون پيشرفت تحصيلي بود. داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS 15 و آزمون هاي t مستقل و تحليل کوواريانس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد که بين ميانگين نمره کيفيت زندگي در مدرسه در کل و در ابعاد مختلف (به جز بعد عاطفه منفي) بعد از مداخله در گروه کنترل و آزمايش تفاوت معني داري مشاهده شد. ميانگين نمره جنبه خطرجويي و نمره پيشرفت تحصيلي بعد از مداخله در گروه کنترل و آزمايش تفاوت معني داري داشت. به طور کلي روش تدريس ايفاي نقش بر کيفيت زندگي در مدرسه، انگيزه پيشرفت و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان تاثير معناداري دارد. استفاده از روش ايفاي نقش منجر به ارتقاي پيشرفت تحصيلي، انگيزه پيشرفت و سطح کيفيت زندگي در مدرسه دانش آموزان مي شود.

 
کلید واژه: کيفيت زندگي در مدرسه، انگيزه پيشرفت، پيشرفت تحصيلي، شيوه تدريس ايفاي نقش
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 504   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی