برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

فعالیت سوپراکسید دیسموتاز در سلولهای قرمز خون بیماران همودیالیزی

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: حسيني سيدكيوان,عرب حسينعلي,كدخدايي مهري,غزنوي رعنا,زحمتكش مريم
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: استرس اكسيداتيو در اثر عدم تعادل بين توليد راديكالهاي آزاد و توان آنتي اكسيداني بافتها ايجاد ميگردد. در مطالعات اخير پيشنهاد شده كه روند همودياليز احتمالا باعث افزايش توليد راديكالهاي آزاد مي شود كه منجر به پايين آمدن ظرفيت آنتي اكسيداني بافتها مي گردد. هدف مطالعه حا ضر بررسي تغييرات احتمالي ميزان فعاليت سوپراكسيد ديسموتاز (كه يك جز از سيستم آنتي اكسيداني است) در بيماران همودياليزي نسبت به افراد سالم مي باشد.
روشها: نمونه خون 17 نفر بيمار دياليزي و 12 نفر سالم گرفته شد. سلوهاي خوني با سانتريفوژ جدا شد و فعاليت آنزيم سوپراكسيد ديسموتاز به روش
Paoletti در آن اندازه گيري گرديد.
نتايج: فعاليت آنزيم سوپراكسيد ديسموتاز در خون بيماران دياليزي نسبت به افراد سالم بطور معني داري كمتر بود (05/0>P).
نتيجه گيري: نتيجه مطالعه حاضر پيشنهاد مي كند كه ظرفيت آنتي اكسيداني خون بيماران دياليزي احتمالا بدليل افزايش استرس اكسيداتيو پايين مي آيد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 63  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی