برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

کاهش وابستگي فيزيکي به مرفين توسط فيناسترايد (مهار کننده آنزيم 5 آلفا-ردوکتاز) در موش صحرايي نر

نوع ارائه: پوستر
نویسنده: وردي جواد*,احمدياني ابوالحسن
 
 *دانشگاه علوم پزشکي و خدمات درماني کاشان، دانشکده پزشکي، گروه فيزيولوژي و فارماکولوژي
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
 
چکیده: 

دو مشکل عمده مرفين که سبب ايجاد محدوديت جدي در تجويز و مصرف آن به عنوان ضد درد گرديده، پديده تحمل و وابستگي مي باشد که هنوز مکانيسم دقيق بروز آن مشخص نشده است. عوامل فيزيولوژيک متعدد از جمله، سطح استروئيدهاي جنسي و يا فعاليت کانال هاي کلسيمي در مصرف مرفين و بخصوص در تجويز مزمن آن دستخوس تغييراتي مي شوند. آنزيم 5-لفا ردوکتاز که با تبديل تستوسترون به دي هيدروتستوسترون باعث کاهش سطح دي هيدورتستوسترون مي شود، مي تواند توسط فيناسترايد بطوور رقابتي مهار شود. در اين مطالعه از موشهاي صحرايي نر از نژاد Wistar با محدوده وزني 260-220 گرم استفاده شد که با تزريق مرفين سولفات به طور داخل صفاقي روز اول 20mg/kg، روز دوم 30mg/kg و روز سوم و چهارم 40mg/kg معتاد شدند و در روز پنجم با تزريق نالوکسان (2 mg/kg) بطورت داخل صفاقي علايم سندرم قطع مصرف به مدت 30 دقيقه مورد بررسي قرار گرفت. نتايج بدست آمده نشان مي دهد که تجويز حاد فيناسترايد در روز پنجم با دوز5mg/kg ، دو بار به فاصله دو ساعت و نيز تجويز مزمن فيناسترايد با دوز 5mg/kg به همراه مرفين در مدت 4 روز سبب کاهش معني دار بروز علايم سندرم قطع مصرف مي گردد. نتايج حاصل از اين مطالعه پيشنهاد مي کند که ترکيباتي که از متابوليزه شدن تستوسترون بخصوص در CNS جلوگيري مي کنند، مي توانند باعث تعديل علايم سندرم قطع مطرف يا ايجاد وابستگي به مرفين داتشه باشند؛ به نظر مي رسد که مرفين از سريق فعال کردن آنزيم 5-آلفا ردوکتاز و افزايش متابوليزه شدن استروئيدهاي جنسي موجب کاهش سطح تستوسترون مي گردد و با کاهش سطح تستوسترون نقشي در ايجاد وابستگي به مرفين ايفا مي کند.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 111  
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی