برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

نقش گیرنده های آدنوزینی A1 در ایجاد اثر مهاری تحریک الکتریکی با فرکانس پایین بر روند کیندلینگ و انتقال سیناپسی در شکنج دندانه دار موش صحرایی

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: محمدزاده محمد,ميرنجفي زاده سيدجواد*,فتح الهي يعقوب,جوان محمد,قرباني پرويز,نوربخش سيدمحمد
 
 *تهران، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده علوم پزشكي، گروه فيزيولوژي
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: مطالعات قبلي نشان داده است كه تحريكي الكتريكي با فركانس پايين اثر مهاري بر روند كيندلينگ دارد، اما مكانيسم اين پديده هنوز به درستي مشخص نيست. در مطالعه حاضر نقش گيرنده هاي آدنوزيني A1 در ايجاد اثر مهاري تحريك الكتريكي با فركانس پايين مسير پر فورنت بر تشنجات القا شده توسط كيندلينگ مسير پر فورنت و بر فعاليت سيناپسي ناحيه ژيروس دندانه دار مورد بررسي قرار گرفت.
روشها: حيوانات با تحريك الكتريكي مسير پرفورنت كيندل شدند. در گروهي از حيوانات پس از هر بار تحريك كيندلينگ، تحريك با فركانس پايين (200 پالس با فرکانس
Hz1 که مدت زمان هر پالس  1/0 ms و شدت بين 150-50 ميکروآمپر بود) اعمال مي شد. در تمام حيوانات، پتانسيل هاي ميداني و تحريكات زوج پالس هر روز قبل از شروع تحريكات كيندلينگ ثبت مي شدند. 8-سيكلوپنتيل-1،3-دي متيل گزانتين CPT50) و 100 ميکرومولار)، به عنوان آنتاگونيست اختصاصي گيرنده آدنوزيني A1، به داخل بطن جانبي تزريق و پس از 5 دقيقه تحريک کيندلينگ روزانه شروع مي شد. در گروه هاي کنترل، مايع مغزي-نخاعي مصنوعي به حيوانات تزريق مي گرديد.
نتايج: به كار بردن
LFS باعث كند شدن روند كيندلينگ شد. تزريق  CPT50)ميكرومولار) اثر مهاري LFS بر روند کيندلينگ و بر دامنه اسپايکهاي تجمعي را بطور معني داري کاهش داد. به علاوه، تزريق CPT از اثر کاهنده LFS در تضعيف زوج پالس (paired pulse depression) و تقويت زوج پالس (paired pulse facilitation) ناشي از كيندلينگ، جلوگيري مي كند.
نتيجه گيري: بر اساس نتايج اين تحقيق، پيشنهاد مي شود كه حداقل بخشي از اثرات مهاري تحريكي الكتريكي با فركانس پايين مسير پرفورنت بر تشنجهاي ناشي از کيندلينگ، از طريق فعال سازي گيرنده هاي آدنوزيني
A1 ايجاد مي شود.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 64  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی