برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

القای تقویت طولانی مدت (LTP) در نورونهای گاباارژیک قشر بینایی

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: كمكي عليرضا*,صريحي عبدالرحمان,شهيدي سيامك,تسوموتو تاداهارو
 
 *دانشگاه علوم پزشکي همدان، دانشکده پزشکي، گروه فيزيولوژي
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: تقويت طولاني مدت يک نوع افزايش در انتقال سيناپسي است که بدنبال تحريک تتانيک آورانها ايجاد مي شود. اين نوع از پلاستيسيتي سيناپسي به طور وسيعي در سيناپسهاي تحريکي که با سلولهاي پيراميدال هيپوکامپ و قشر بينايي وجود دارد مورد بررسي قرار گرفته است. با اين وجود پلاستيسيتي سيناپسهاي تحريکي با نورونهاي GABAergic مورد مطالعه قرار نگرفته است. عقيده بر اين است که اينترنورونهاي گاباارژيک نقش مهمي را در پردازش اطلاعات قشري ايفا مي کنند.
روشها: القاي
LTP در نورونهاي GABAergic مشکل مي باشد، زيرا اين نورونها فقط 25-15 درصد از نورونهاي قشر نو جوندگان را تشکيل داده و اندازه اين سلولها در مقايسه با نورونهاي تحريکي کوچک مي باشد. اين ويژگيها باعث مي گردد که نورونهاي گاباارژيک به راحتي در دسترس نباشند. براي حل اين مشکل از موشهاي ترانسژنيک که داراي پروتئين فلورسنت (GAD67-GFP) در نورونهاي گاباارژيک مي باشند استفاده گرديد. به منظور ثبت پتانسيلهاي پس سيناپسي تحريکي (EPSPs) با استفاده از الکترود شيشه اي، نورونهاي GABAergic که در زير ميکروسکوپ فلورسنت بوضوح مشخص بودند، Patch گرديدند.
نتايج: اين تحقيق نشان داد که تحريک
Burst در اين سلولها به تنهايي توانايي توليد LTP را ندارد، در حاليکه اگر اين نوع از تحريک با دپلاريزاسيون پس سيناپسي زوج شود قادر به توليد LTP خواهد بود.
نتيجه گيري: به طور خلاصه اين تحقيق نشان داد که اينترنورونهاي مهاري قشر بينايي قابليت توليد
LTP را دارا هستند. همچنين مشخص شد که مکانيسمهاي القاي پس سيناپسي در اين نورونها با مکانيسمهاي سيناپسهاي تحريکي ما بين نورونهاي Glutamatergic متفاوت مي باشد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 0  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی