برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی شیوع سوء تغذیه کودکان 6-2 ساله مبتلا به عفونت های گوارشی بستری در بخش اطفال

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: صمدپوراملشي طيبه*,قاسمي ايران,صادق زاده ويدا,روشن دل اعظم
 
 *گروه پرستاري، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامي، زنجان، ايران
 
عنوان همایش: کنفرانس ملي دستاوردهاي نوين در صنايع غذايي و تغذيه سالم
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  سازمان بسيج مهندسين کشاورزي و منابع طبيعي استان البرز، موسسه زرين قلم
زمان:  1395دوره 1
 
چکیده: 

مقدمه: سوء تغذيه يک مشکل رايج درکودکان بستري در بيمارستان است. و بهداشت ضعيف باعث ابتلا به بيماري هاي مختلف بويژه عفونت هاي گوارشي مي شود. هدف اين مقاله، بررسي شيوع سوء تغذيه کودکان 6-2 ساله مبتلا به عفونت هاي گوارشي بستري در بخش اطفال مي باشد.
مواد و روش ها: اين پژوهش يک مطالعه مقطعي و توصيفي-تحليلي بود که بر روي 390 کودک 6-2 ساله بستري در بخش اطفال بيمارستان آيت الله موسوي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي شهر زنجان انجام شد. داده ها از طريق فرم جمع آوري اطلاعات که اعتبار صوري آن توسط کارشناسان تاييد شده جمع آوري شد. اندازه گيري قد و وزن با روش استاندارد و ترازوي سگا و با دقت 50 گرم و با حداقل لباس و قد بدون کفش با دقت 0.1 سانتي متر اندازه گيري شد. سپس داده هاي جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار
Anthro شاخصهاي کم وزني،کوتاه قدي و لاغري با استفاده از جامعه مرجع ارائه شده توسط CDC /WHO/NCHS تعيين شد و در نهايت اطلاعات گردآوري شده پس از کدبندي وارد نرم افزار SPSS شده و بر اساس اهداف مطالعه تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: از 390 کودک مورد مطالعه،
%51.8 پسر و %48.2 دختر، %53.8 ساکن شهر و 46.2 ساکن روستا بودند. از نظر شاخص کم وزني، %54.6 طبيعي، %39.3 کم وزني خفيف، %5.3 کم وزني متوسط و %0.8 کم وزني شديد داشتند .از نظر شاخص کوتاهي قد، %45.2 طبيعي، %30.3 کوتاهي قد خفيف، %19.7 متوسط و %4.8 کوتاهي قد شديد داشتند. از نظر شاخص لاغري، %67.2 طبيعي، %27.2 لاغري خفيف، %5.2 متوسط و %0.52 لاغري شديد داشتند و بيشترين موارد سوء تغذيه در کودکان مبتلا به عفونت هاي گوارشي ديده شد.
نتيجه گيري: با توجه به اين که بين سوء تغذيه کودکان و ابتلا به عفونت هاي گوارشي ارتباط معني داري وجود دارد، پيشنهاد مي شود تمام کودکان بستري با استفاده از معيارهاي تن سنجي و طبقه بندي هاي تغذيه اي از نظر سوءتغذيه نيز مورد ارزيابي و درمان قرار گيرند.

 
کلید واژه: وضعيت تغذيه اي، کودکان 6-2 ساله، عفونت هاي گوارشي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 160   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی