نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تاثیر سطح تحصیلات والدین بر میزان شیوع خشونت خانگی علیه کودکان 11 سال شهر مشهد

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: موسسي فروه,كريم پور آزاده,كوكبي سيوكي فاطمه,يوسفي عليرضا
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي روان شناسي، علوم تربيتي و رفتاري
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  شركت زانيس آريا رايان
زمان:  1395دوره 1
 
چکیده: 

پژوهش با هدف بررسي تاثير سطح تحصيلات والدين بر ميزان بروز خشونت در خانواده نسبت به کودکان بر روي 298 کودک يازده ساله در سال 1393 در شهر مشهد انجام شد واز پرسشنامه مقياس مواجهه کودک با خشونت خانگي ادلسون و همکاران (CEDV) به عنوان ابزار گردآوري داده ها استفاده شد داده ها بوسيله آزمونهاي آماري توصيفي و استباطي با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و نشان داد ميانگين نمرات خشونت خانگي در بين پدران داراي سطوح تحصيلي گوناگون با همديگر متفاوت است. زيرا سطوح معناداري مربوطه 0.000 از 0.05 کمتر مي باشد. همچنين ميانگين نمرات خشونت خانگي در بين مادران داراي سطوح تحصيلي گوناگون باهم متفاوت است زيرا سطح معني داري مربوطه 0.001 از 0.05 کمتر مي باشد. با توجه به يافته هاي پژوهش مي توان نتيجه گرفت که درصد خشونت خانگي در خانواده ها يي با سطح تحصيلات بالاکمتر از خانواده هايي است که والدين داراي سطح تحصيلي پايين تري مي باشند.

 
کلید واژه: خشونت خانگي، سطح تحصيلات والدين، کودکان، مشهد
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 319   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی