برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

رابطه امید به زندگی و اضطراب مرگ با سلامت روان همسران جانبازان شهرستان لاهیجان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: صادقي زهرا*,حمزه پورحقيقي طاهره
 
 *واحد رشت
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي روان شناسي، علوم تربيتي و رفتاري
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  شركت زانيس آريا رايان
زمان:  1395دوره 1
 
چکیده: 

اين پژوهش با هدف تعيين رابطه اميد به زندگي و اضطراب مرگ با سلامت روان همسران جانبازان شهرستان لاهيجان انجام گرفت. طرح پژوهش حاضر توصيفي همبستگي است. جامعه آماري اين پژوهش کليه زنان همسران جانباز تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران شهر لاهيجان در سال 1394 مي باشد. به روش نمونه گيري در دسترس و براساس متغيرهاي پژوهش، تعداد 150 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در اين پژوهش براي گردآوري داده ها از پرسشنامه اميد به زندگي، سلامت روان گلدبرگ و اضطراب مرگ استفاده شده است. براي آزمون فرضيه هاي پژوهش، از آزمون هاي آماري پارامتريک ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون گام به گام استفاده شد. در ضمن کليه عمليات آماري با استفاده از نرم افزار spss20 تجزيه و تحليل شد. نتايج پژوهش نشان دادند که مقادير همبستگي بين اميد به زندگي و اضطراب مرگ با سلامت روان از نظر آماري معني دار است. با توجه به نتايج رگرسيون اضطراب مرگ قدرت پيش بيني سلامت روان را دارا مي باشد.

 
کلید واژه: اميد به زندگي، اضطراب مرگ، سلامت روان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 296   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی