برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثربخشي گروه درماني شناختي رفتاري بر باورهاي فراشناختي زنان مطلقه

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: اسفندياري محمدسينا,دارابي جليل
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي روان شناسي، علوم تربيتي و رفتاري
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  شركت زانيس آريا رايان
زمان:  1395دوره 1
 
 
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسي تاثير مشاوره گروهي شناختي-رفتاري بر باورهاي فراشناختي افراد مطلقه مي باشد. اين پژوهش از روش تحقيق نيمه آزمايشي طرح پيش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل برابر استفاده شد. جهت بررسي باورهاي فراشناختي در دو گروه از پرسشنامه باورهاي فراشناخت (MCQ-30)، استفاده گرديد. پس از گردآوري پرسشنامه ها، داده ها وارد SPSS شد و از شاخص هاي توصيفي و استنباطي (تحليل کوواريانس) جهت تجزيه و تحليل داده ها استفاده شد. يافته ها نشان داد گروه درماني شناختي-رفتاري مي تواند بر باورهاي فراشناختي تاثير معناداري داشته باشد (p<0.05). به طور کلي مي توان گفت درمان شناختي- رفتاري به شيوه گروهي بر باورهاي فراشناختي زنان مطلقه تاثير دارد.

 
کلید واژه: درمان شناختي-رفتاري، باورهاي فراشناختي، زن مطلقه
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 109   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی