برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي ارتباط بين رفتار کارآفريني با سرمايه انساني و نياز توفيق طلبي در کارآفرينان ايراني

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: رمضان پور سوسن,واردانيان كمو,آوانسيان گرانت ام.
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي روان شناسي، علوم تربيتي و رفتاري
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  شركت زانيس آريا رايان
زمان:  1395دوره 1
 
 
چکیده: 

يکي از مباحث مهم در حوزه روان شناسي کارآفريني، شناسايي خصوصيات، انگيزه ها در بروز رفتارهاي کارآفرينانه در افراد ميباشد. اين ويژگي ها باعث برانگيختن وتحريک کارآفرين مي شود او تمام خطرها را قبول و فعاليت کارآفرينانه خود را آغاز مي کند. شناخت ويژگي هاي کارآفرينان به عنوان افراد موفق جامعه باعث مي شود ضمن پرورش اين ويژگي ها در خود از آن براي تربيت کارآفرينان هم استفاده شود. هدف از اين پژوهش بررسي ارتباط بين رفتار کارآفرينانه با سرمايه انساني و نياز به توفيق طلبي در کارآفرينان ايراني است. رفتار کارآفرينانه بعنوان متغير وابسته و نياز به توفيق طلبي، سرمايه انساني (نقش اطلاعات حاصل از ارتباطات) بعنوان متغيرهاي مستقل هستند. در چهار چوب تحقيق حاضر 353 پرسشنامه بين کارآفرينان ايراني توزيع گرديد و داده هاي جمع آوري شده بر اساس آزمون تي، تجزيه واريانس، آزمون دانکن، تجزيه وتحليل شدند، نتايج بدست آمده از تجزيه و تحليل داده ها نشان داد که رفتار کارآفرينانه در ميان کارآفرينان ايراني تابعي از انگيزه هاي دروني به ويژه انگيزه پيشرفت يا نياز به توفيق طلبي و سرمايه انساني است.

 
کلید واژه: رفتار کارآفريني، کارآفرين، انگيزه پيشرفت يا نياز توفيق طلبي، سرمايه انساني
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 142   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی