مشخصات مقاله

عنوان: 

رابطه ويژگي هاي شخصيتي با سلامت روان دانشجويان رشته علوم تربيتي دانشگاه پيام نور حسن آباد

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: زارع داويجاني عليرضا*,روحي منصور
 
 *دانشگاه پيام نور
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي روان شناسي، علوم تربيتي و رفتاري
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی: شركت زانيس آريا رايان
زمان:  1395دوره 1
 
 
چکیده: 

در عصر حاضر، دانشجويان از جمله اعضاي مهم و تاثيرگذار جوامع به شمار مي روند يکي از مسائل مهم توجه به ويژگي هاي شخصيتي يا صفات شخصيت آنهاست. هدف پژوهش حاضر رابطه ويژگي هاي شخصيتي و سلامت روان در بين دانشجويان مي باشد. جامعه آماري تمام دانشجويان رشته علوم تربيتي دانشگاه حسن آباد و نمونه مورد مطالعه 120 نفر مي باشد. نحوه انتخاب نمونه جدول مورگان است و نتايج پژوهش نشان داد بين ويژگي هاي شخصيتي درون گرايي و برون گرايي با سلامت روان رابطه معناداري وجود دارد.

 
کلید واژه: درون گرايي، برون گرايي، سلامت روان، دانشجو
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 109   pdf-file
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی