برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی رابطه خود پنداره و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه یزد در سال 1392

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: زارع جمال آبادي محمود*
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد خوراسگان
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي روان شناسي، علوم تربيتي و رفتاري
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  شركت زانيس آريا رايان
زمان:  1395دوره 1
 
چکیده: 

در اين پژوهش رابطه خود پنداره و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان متوسطه بررسي شده است. بعضي افراد از اعتماد به نفس لازم برخوردارند و به توانايي هاي خود ايمان دارند و نسبتا به پيشرفت هاي مناسبي نيز مي رسند. و بالعکس افرادي که نسبت به خود و تواناييهاي خود نگرش منفي دارند ويا خود کم بين هستنددر امور خود جديت لازم را ندارند.
هدف هاي اين تحقيق حول محور تاثير خود پنداره افراد در پيشرفت تحصيلي آنها و نيز ارائه راه حلهايي به مدارس و ديگر نهادهاي مربوطه جهت تقويت خود پنداري مثبت کودکان و نوجوانان است
.
روش اين پژوهش، توصيفي است که از ميان جامعه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحيه يک يزد با روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي چندمرحله اي تعداد 157 نفر دانش آموز انتخاب شدند و از پرسشنامه خود پنداره راجرز براي اندازه گيري ميزان خود پنداره واز معدل سال قبل به عنوان متغير ميزان پيشرفت تحصيلي استفاده شد. و پس از جمع آوري اطلاعات آزمون هاي همبستگي پيرسون -تحليل واريانس و آزمون
Tتک نمونه اي محاسبه و تجزيه تحليل بعمل آمد.
يافته ها: هرچه پيشرفت تحصيلي بيشتر شود ميزان خود پنداره دانش آموز نيز بيشتر مي شود. بين خودپنداره دانش آموزان دبيرستاني و هنرستاني تفاوت معناداري مشاهده نمي شود. سن دانش آموزان و همچنين تحصيلات مادران و پدران نيز رابطه اي با خود پنداره فرزندان آنها ندارد
.
با توجه به نتايج بدست آمده بين پيشرفت تحصيلي دانش آموزان و ميزان خودپنداره آنان رابطه معنادار وجود دارد و در مجموع مي توان گفت خودپنداره دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحيه يک يزد ضعيف است.

 
کلید واژه: خودپنداره، پيشرفت تحصيلي، دانش آموزان متوسطه
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 366   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی