برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تعیین رابطه سخت رویی با منبع کنترل و عملکرد تحصیلی در دانشجویان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: رويين حسين,رفيعي جاويد زهرا
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي روان شناسي، علوم تربيتي و رفتاري
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  شركت زانيس آريا رايان
زمان:  1395دوره 1
 
 
چکیده: 

تحقيق حاضر با هدف تعيين رابطه سخت رويي با منبع کنترل و عملکرد تحصيلي در بين 351 نفر دانشجوي کارشناسي دانشگاه آزاد (231 دختر، 120 پسر) شهر بابل صورت گرفته استو داده ها از طريق دو پرسشنامه «بررسي ديدگاههاي شخصي» سوزان اولت کوباسا و «منبع کنترل» راتر گردآوري شد و براي استخراج نتايج از روش هاي آماري t گروههاي مستقل، خي 2 و همبستگي پيرسون استفاده گرديد. نتايج تحقيق گوياي آن است که بين ويژگي سخت رويي و منبع کنترل تفاوت معنا دار وجود دارد و افرادي که داراي منبع کنترل دروني اند از سخت رويي بيشتري برخوردارند. همچنين بين منبع کنترل و عملکرد تحصيلي رابطه وجود دارد. بين دختران و پسران از نظر منبع کنترل تفاوت معني دارد وجود دارد -از نظر ويژگي سخت رويي بين دختران و پسران تفاوتي ديده نشد- و فرضيه رابطه بين سخت رويي با عملکرد تحصيلي نيز مورد تائيد قرار گرفت.

 
کلید واژه: سخت رويي، منبع کنترل، عملکرد تحصيلي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 128   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی