برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي رابطه سبک هاي شناختي با مولفه هاي يادگيري خود تنظيمي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره دوم متوسطه (پايه دهم)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: رويين حسين,عاصميان فهيمه
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي روان شناسي، علوم تربيتي و رفتاري
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی: شركت زانيس آريا رايان
زمان:  1395دوره 1
 
 
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور بررسي رابطه سبک هاي شناختي (واگرا، همگرا، جذب کننده و انطباق يابنده) با مولفه هاي يادگيري خود تنظيمي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره دوم متوسطه (پايه دهم) شهرستان تبريز مي باشد. در اين پژوهش 375 نفر از دانش آموزان در سه گروه تحصيلي رياضي- فيزيک، علوم تجربي و علوم انساني به روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي و در عين حال در چند مرحله انتخاب شده و پرسشنامه سبک شناختي کلب و MSLQ را تکميل نموده اند. براي تجزيه و تحليل اين پژوهش از آزمون تحليل واريانس يکطرفه، مانوا، خي 2 و ضريب همبستگي پيرسون استفاده شده است. نتايج بدست آمده حاکي از آن است که بين يادگيري خود تنظيمي و پيشرفت تحصيلي رابطه مثبت وجود دارد. همچنين بين سبک هاي شناختي و خود کارآمدي و نيز بين سبک هاي شناختي و راهبرد يادگيري سطح بالا تفاوت معني داري وجود دارد. همچنين نتايج نشان مي دهد بين جنسيت و مولفه خودکارآمدي، اضطراب امتحان و خودنظم دهي تفاوت معني داري وجود دارد. همچنين ملاحظه مي شود که اثر تعاملي جنسيت و سبک هاي شناختي، تنها در مولفه سبک شناختي سطح بالا که از مولفه هاي يادگيري خود تنظيمي است تفاوت معني دار وجود دارد. بعلاوه بين دانش آموزان با توجه به سبکهاي شناختي و يادگيري خود تنظيمي تفاوت وجود دارد. همچنين بين دختر و پسر از نظر سبک هاي شناختي تفاوت معني داري وجود دارد اما تفاوت معني داري بين سبک هاي شناختي دانش آموزان با توجه به رشته هاي تحصيلي مشاهده نشد. ضمنا بين دختر و پسر از لحاظ باورهاي انگيزشي و راهبردهاي يادگيري تفاوت معني داري وجود ندارد و در انتها بين سبک هاي شناختي با پيشترفت تحصيلي رابطه معني داري مشاهده نشد.

 
کلید واژه: سبک شناختي، يادگيري خود تنظيمي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 334   pdf-file
 


moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی