نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارزیابی درونی کیفیت گروه های آموزشی علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی بابل بر اساس مدل اعتبارسنجی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: حسين زاده بابك,رويين حسين
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي روان شناسي، علوم تربيتي و رفتاري
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  شركت زانيس آريا رايان
زمان:  1395دوره 1
 
چکیده: 

هدف از انجام پژوهش حاضر، ارزيابي دروني کيفيت گروه هاي آموزشي علوم تربيتي، روانشناسي و مشاوره دانشگاه آزاد اسلامي بابل براساس مدل اعتبارسنجي بوده است. جامعه آماري اين پژوهش، کليه دانشجويان شاغل به تحصيل، کليه اعضاي هيات علمي، و دانش آموخته گان گروه آموزشي علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بابل بوده که از ميان دانشجويان شاغل، 240 نفر، از ميان دانش آموخته گان 50 نفر با روش نمونه گيري تصادفي انتخاب شده اند. همچنين همه اعضاي هيات علمي (هفت نفر) و مدير گروه (يک نفر) براي جمع آوري اطلاعات در نظر گرفته شده اند. اين پژوهش با توجه به هدف از نوع تحقيقات کاربردي و بر اساس چگونگي بدست آوردن داده ها بصورت توصيفي پيمايشي است. گردآوري داده ها با کمک پنج پرسشنامه صورت گرفت که در دانشگاههاي معتبر کشور از جمله دانشگاه تهران در زمينه ارزيابي دروني انجام شده است. نتايج نشان مي دهد گروه: 1) از نظر وضعيت جايگاه سازماني و مديريت گروه در سطح مطلوب، 2) وضعيت اعضاي هيات علمي از لحاظ جايگاه و معيارهاي آموزشي و پژوهشي در سطح نسبتا مطلوب، 3) وضعيت دانشجويان گروه علوم تربيتي و روانشناسي با توجه به ملاکها در سطح نسبتا مطلوب، 4)در زمينه راهبردهاي ياددهي- يادگيري در سطح نسبتا مطلوب، 5) وضعيت گروه درباره دوره آموزشي و برنامه هاي درسي در سطح نسبتا مطلوب، 6) گروه در خصوص عامل امکانات و تجهيزات در سطح نسبتا مطلوب ارزيابي شده است.

 
کلید واژه: ارزيابي دروني، کيفيت گروه آموزشي، اعتبارسنجي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 195   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی