برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی رابطه کمال گرایی با ملاک های انتخاب همسر در بین دانشجویان علوم پزشکی سبزوار

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: طزري سميه,ناعمي حسن
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي روان شناسي، علوم تربيتي و رفتاري
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  شركت زانيس آريا رايان
زمان:  1395دوره 1
 
چکیده: 

هدف اصلي اين پژوهش تعيين ارتباط کمال گرايي با ملاک هاي انتخاب همسر در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي سبزوار در سال 1395بود. 280 دانشجو مجرد (99 دختر و 181 پسر) در اين پژوهش شرکت کردند. براي جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه هاي مقياس کمال گرايي چند بعدي و مقياس ملاک هاي همسر گزيني رفاهي استفاده شد. براي تحليل داده هاي پژوهش از ضريب همبستگي پيرسون براي متغيرهايي با توزيع نرمال و از ضريب همبستگي اسپيرمن براي غير نرمال استفاده شد و نيز SPSS20 به کار گرفته شد. در اين پزوهش ميانگين سني نمونه اي پژوهش 21.1±2.8 بدست آمد. ميانگين نمره انتخاب همسر در دانشجويان دختر 86.2±17.8 و در دانشجويان پسر 92.8±17.2 مي باشد. ملاک هاي انتخاب همسر با ابعاد کمال گرايي دانشجويان شامل ابعاد خود محور، ديگر محور و جامعه محور ارتباط مثبت اما ضعيفي دارد که در هر سه مورد اين ارتباط معني دار مي باشد.

 
کلید واژه: کمال گرايي، ملاک هاي انتخاب همسر، دانشجويان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 207   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی