نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

سلامت و نابرابری اجتماعی؛ بررسی اثر نابرابری در دریافت مواد غذایی بر تغییرات بافت شناسی در قلب خرگوش

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: واعظ مهدوي محمدرضا*,حيدري فاطمه,مينايي زنگي محمدباقر,روغني مهرداد,نادري فلاح,مومني فرشاد
 
 *دانشگاه شاهد، گروه فيزيولوژي، گروه تحقيقاتي سلامت و عدالت اجتماعي
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: تحقق عدالت اجتماعي يکي از اهداف مهم در برنامه ريزي کشورها تلقي ميشود. با اين وجود در حال حاضر مطالعات بسيار کمي در مورد تاثير عدالت بر سلامت انجام گرفته است. به منظور ارزيابي اثر نابرابري اجتماعي بر کارکرد سيستمهاي بيولوژيک يک تحقيق تجربي با محور قرار دادن دستگاه قلبي عروقي و ايجاد يک مدل فقر و نابرابري غذايي در خرگوشهاي سفيد نيوزلندي طراحي شد و اثرات شرايط فوق بر وضعيت هيستوپاتولوژيک عضله قلبي مورد بررسي قرار گرفت.
مواد و روشها: گروه اول به مدت 8 هفته محروميت غذايي با يك سوم غذايي نرمال اما بدون مواجهه با گروههاي ديگر داشتند(n=8) .
گروه دوم به مدت 8 هفته محروميت غذايي تحمل نمود و در مواجهه با گروه سوم و چهارم بود(n=8) . گروه سوم دو هفته محروميت كشيد و سپس به غذاي كافي دسترسي داشت (n=8) و گروه چهارم در كل مدت مطالعه به غذاي كافي دسترسي داشت (n=8). در پايان تحقيق قلب حيوانات در چهارده معيار بافت شناسي مطالعه شد.
يافته ها و نتيجه گيري: نتايج نشان داد كه فقر و محروميت غذايي توانسته است باعث پيدايش تغييرات وسيع پاتولوژيك در كليه متغييرهاي مورد بررسي گردد
فاكتورهاي فيبروز، ‌هيپرتروفي، واسكوليت و هموراژي در گروه اول بيشتر از گروه دوم مشاهده شد (P<0.05) در سه فاكتور ادم، انفيلتراسيون چربي و انفيلتراسيون سلول هاي تك هسته اي در بين گروه 3 و 4 اختلافي معني داري با 05/P<0 داشت. در گروه سوم با وجود برگشت به حالي عادي بعد از دو هفته محروميت غذايي سه فاكتور هنوز به طرز معني داري بالا بود. به نظر ميرسد بافت عضله قلبي پاسخ چشمگير و قابل توجهي به فقر و محروميت غذايي و احساس نابرابري نشان ميدهد. تاييد اين نتايج و مقايسه با ديگر بافتها نيازمند مطالعات ديگر است.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 116  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی