برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارزیابی غیر تهاجمی فشار خون بطن چپ بوسیله تبدیل ریاضی حاصل از فشار اسیلومتریک شریان رادیال

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: مولادوست حسن*,مختاري ديزجي منيژه,اجاقي حقيقي زهرا,شاهرخ سعيد
 
 *گروه فيزيک پزشکي، دانشگاه تربيت مدرس
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

مقدمه: در بررسي غير تهاجمي استرس وارد بر ديواره بطن چپ قلب، اطلاعات مربوط به فشار خون بطن چپ مهم مي باشد. هدف از مطالعه حاضر، امكان بررسي غيرتهاجمي فشار خون بطن چپ بر اساس اطلاعات حاصل از فشار خون شريان راديال در بيماران مبتلا به آترواسكلروزيس و نرمال مي باشد.
روش ها: در اين مطالعه 74 بيمار مبتلا به تنگي محسوس و متوسط در شريان كرونر نزولي چپ
 (LAD)و 32 بيمار با شريان سالم در محدوده سني 40 تا 60 سال مورد بررسي قرار گرفتند. در طول پروسه آنژيوگرافي، فشار خون بطن چپ بطور مستقيم توسط حسگر فشار اندازه گيري شد و بدنبال آن با انجام كاتتريزاسيون انتخابي عروق كرونر، درصد تنگي عروق كرونر برآورد گرديد. فشار خون شريان راديال، با استفاده از دستگاه اسيلومتريك كاليبره (Microlife, BP 3BU) به صورت غيرمستقيم و همزمان ثبت گرديد.
نتايج: متوسط فشار خون سيستول و دياستول شريان راديال در گروه هاي مورد بررسي به ترتيب 5/11±0/81، 6/13±9/136 ميلي متر جيوه و متوسط فشار سيستول و دياستول بطن چپ به ترتيب 9/2±9/7، 9/12±2/132 ميلي متر جيوه حاصل شد. تابع رگرسيون، ضريب همبستگي پيرسون به ترتيب براي گروه هاي مورد بررسي به تفکيک گروه و براي سه گروه مورد بررسي با حداقل ضريب هميستگي 85/0 حاصل شد.نتيجه گيري: همبستگي معني داري ميان فشار خون سيستوليك شريان راديال و بطن چپ براي گروه هاي با تنگي شريان كرونر شديد، متوسط و نرمال وجود دارد و مي توان انتظار داشت با استفاده از توابع تبديل مناسب، امکان برآورد غيرتهاجمي فشار بطن چپ بر اساس فشار خون شريان راديال فراهم شود
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 207  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی