برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

منیزیم موجب حفاظت سلولهای قلبی در مقابل ایسکمی میشود

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: فقيهي مهديه*,سوخوداب آندره,يووانوويك سوفيا,يووانوويك الكساندر
 
 *گروه فيزيولوژي، دانشگاه علوم پزشكي تهران
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
چکیده: 

اگر چه منيزيم موجب كاهش سايز انفاركتوس قلب در مقابل ايسكمي-ريپرفيوژن مي شود ولي هنوز اثر كارديوپروتكتيو منيزيم در سطح سلولي مشخص نيست. بنابر اين ما اثر حفاظتي آن را در سطح سلولي بررسي كرديم. براي رسيدن به اين هدف سلولهاي مجزاي قلب موش سوري را در مدل ايسكمي كه بطور دقيق تانسيون اكسيژن بدون استفاده از آنتي اكسيدانها يا مهار كننده هاي متابوليك كنترل مي شد و موجب نزديك شدن اين مدل به شرايط in vivo مي گرديد، مورد بررسي قرار داديم. افزايش خارج سلولي منيزيم عمر سلولهاي در معرض ايسكمي را بطور معنا دار افزايش داد. عمر سلولها در شرايط كنترل 8/5 ± 8/16 دقيقه در مقابل 0/11 ± 5/66 دقيقه در حضور سولفات منيزيم (8 ميلي مول) بود (05/0>p). با استفاده از روش الكترو فيزيولوژي Patch Clamp منيزيم نتوانست جريان پتاسيم سلول كامل را تغيير دهد. همچنين با استفاده از Laser Confocal Microscopy و رنگ حساس به پتانسيل غشا ميتوكندري (JC-1) نشان داده شد كه منيزيم اثري بر دپلاريزاسيون غشا ميتوكندري ناشي از ايسكمي ندارد. در فقدان منيزيم نسبت JC-1 از 03/0± 21/0 به 11/0± 48/0 افزايش يافت و در حضور منيزيم اين نسبت از 08/0 ± 22/0 به 21/0 ± 6/0 تغيير يافت. به هرحال در هنگام مرگ سلولي نسبت JC-1 در گروه كنترل بطور معنادار كمتر از گروه درمان شده با منيزيم بود (11/ 0± 48/0 در مقابل 21/0± 96/0) (05/0>p) بنابر اين منيزيم با افزايش مقاومت سلولي به دپلاريزاسيون غشا ميتوكندري موجب حفاظت كارديوميوسيت در مقابل ايسكمي گرديد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 0  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی