برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي عوارض عصبي رواني مسموميت شغلي سرب

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: نعمتي كريموي حبيب اله,بلالي مود مهدي
 
 
 
عنوان همایش: كنگره فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی: انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
زمان:  1386دوره 18
 
 
چکیده: 

مقدمه: مسموميت با سرب از مشکلات بهداشتي درماني کشور است. در اين مطالعه يافته هاي باليني و عوارض مسموميت با سرب در کارگران دو کارخانه کاشي سنتي بررسي گرديد.
مواد و روش ها: تيم تحقيقاتي مستقيما به کارخانه ها مراجعه و داده هاي حاصل از شرح حال و معاينه بيماران در فرمهايي که از قبل تهيه شده بود ثبت گرديد. خونگيري کارگران جهت آزمايشات بيوشيمي، سم شناسي و خون شناسي انجام شد. غلظت سرب خون و سرب ادرار به روش جذب اتمي توسط کوره گرافيتي اندازه گيري شد. نتايج عددي به صورت ميانگين ± انحراف معيار بيان گرديد.
يافته ها: مجموعا 108 کارگر مرد، با سن 8/7±37 سال مورد مطالعه واقع شدند. طول مدت تماس روزانه افراد با سرب 6±8/9 ساعت بود. غلظت سرب خون کارگران در سال 1383 و 1384 به ترتيب 2/323±5/520 و 9/176±5/361 ميکروگرم در ليتر بود. يافته هاي
نظري(Subjective) ، کاهش حافظه (%57)، بدخلقي (%1/56)، بيقراري (%7/47)، خواب آلودگي (%4/36) و سردرد (%9/29) ثبت شده اند که عمدتا مربوط به سيستم اعصاب مرکزي هستند. يافته هاي باليني عيني (Objective) بدست آمده در معاينه به ترتيب شيوع عبارت بودند از: نوروپاتي محيطي در اندامهاي فوقاني (%37)، کاهش رفلکس هاي تاندوني عمقي در اندامهاي فوقاني (%7/25)، ترمور (%3/23)، نوروپاتي محيطي در اندامهاي تحتاني (%17).
نتيجه گيري: اثرات سمي سرب بيشتر بر روي دندانها، سيستم عصبي مرکزي، خوني، کليوي و تغيير غلظت ليپيدهاي سرم مي باشد
.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 159  
 


moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی